Conservatori

Mesures per a l’alumnat que compagina els estudis d’educació secundària obligatòria i els ensenyaments professionals de música.

Mesures per a l’alumnat que compagina els estudis d’educació secundària obligatòria i els ensenyaments professionals de dansa.

https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/secundaria/normativa/procedimientos

Instruccions-No-Duplicitat-Coord-Horaria_val_firmado

TRÍPTIC-COORDINACIÓ-HORÀRIA-CONSERVATORIS-2023-2024