Matrícula 24/25

ALUMNAT QUE VA REALITZAR ESTUDIS EN L’IES EL GRAO DURANT EL CURS 23/24 I ALUMNAT DE PRIMÀRIA DE CENTRES ADSCRITS

LA MATRÍCULA ES REALITZARÀ EN EL CENTRE DE MANERA PRESENCIAL. LES DATES I HORES DE MATRÍCULA SÓN LES SEGÜENTS:

Horaris i documentació

ALUMNAT MATRICULAT EN EL CENTRE (ESO I BACH) i CENTRES ADSCRITS

  • Documentació de matrícula que sebe portar emplenada i firmada el dia de la matricula. (OBLIGATORI).
  • Instruccions per al pagament de taxes de matrícula (alumnes del centre)
  • Document d’afiliació a l’AMPA (associació de mares i pares d’alumnat) (OPCIONAL)

centres adscrits: CEIP Els Arenes, CEIP Ausias March, CEIP Juan Manuel Montoya.

25 DE JUNY, DIMARTS. Matrícula de centres adscrits, alumnat que passa de 1r a 2n de Batxillerat i repetidors de 1r i 2n de Batxillerat de l’IES El Grao.

10.00-13.00. Matrícula de centres adscrits.

Batxillerat

  • Documentació de matrícula que sebe portar emplenada i firmada el dia de la matricula. (OBLIGATORI).
  • Document d’afiliació a l’AMPA (associació de mares i pares d’alumnat) (OPCIONAL)

L’alumnat abans de matricular ha de pagar el segur escolar (2€) en secretaria (obligatori). La matrícula no es farà efectiva fins al pagament de l’assegurança.

S’ha de tindre en compte que per a realitzar el pagament de taxes s’haurà de disposar d’una targeta de crèdit o bé desplaçar-se a una sucursal bancària.

10.00. Alumnat que el curs passat estava en 1r BAC.

11.00 Alumnat que el curs passat estava en 1r BAC-G

12.00 Alumnat que el curs passat estava en 2n BAC/2a BAC H

26 DE JUNY, DIMECRES. Matrícula d’alumnat que passa de 1r a 2n d’ESO i repetidors de 1r d’ESO de l’IES El Grao

10.00. Alumnat que el curs passat estava en 1r ESOA.

11.00. Alumnat que el curs passat estava en 1r ESO B.

12.00 Alumnat que el curs passat estava en 1r ESO C.

13.00 Alumnat que el curs passat estava en 1r ESO D.

27 DE JUNY, DIJOUS. Matrícula d’alumnat que passa de 2n a 3r d’ESO i repetidors de 2n d’ESO de l’IES El Grao

L’alumnat que promociona a 3r ESO abans de matricular ha de pagar el segur escolar (2€) en secretaria (obligatori). La matrícula no es farà efectiva fins al pagament de l’assegurança.

S’ha de tindre en compte que per a realitzar el pagament de taxes s’haurà de disposar d’una targeta de crèdit o bé desplaçar-se a una sucursal bancària.

10.00. Alumnat que el curs passat estava en 2n ESOA.

11.00. Alumnat que el curs passat estava en 2n ESO B.

12.00 Alumnat que el curs passat estava en 2n ESO C PAC.

28 DE JUNY, DIVENDRES. Matrícula d’alumnat que passa de 3r a 4t d’ESO i repetidors de 3r i 4t d’ESO de l’IES El Grao

L’alumnat abans de matricular ha de pagar el segur escolar (2€) en secretaria (obligatori). La matrícula no es farà efectiva fins al pagament de l’assegurança.

S’ha de tindre en compte que per a realitzar el pagament de taxes s’haurà de disposar d’una targeta de crèdit o bé desplaçar-se a una sucursal bancària.

10.00. Alumnat que el curs passat estava en 3r ESO.

11.00. Alumnat que el curs passat estava en 3r ESO PDC.

12.00 Alumnat que el curs passat estava en 4t ESO / 4 ESO PDC.

Cicles formatius

  • Documentació de matrícula que sebe portar emplenada i signada el dia de la matricula. (OBLIGATORI).
  • Instruccions per al pagament de taxes de matrícula (alumnes del centre)
  • Document d’afiliació a l’AMPA (associació de mares i pares)

2 DE JULIOL, DIMARTS. Matrícula d’alumnat que passa de 1r a 2n de grau mitjà (GA,CG i SMR) i repetidors de 1r i 2n de grau mitjà GA, CG i SMR de l’IES El Grao.

L’alumnat abans de matricular ha de pagar el segur escolar (2€) en secretaria (obligatori). La matrícula no es farà efectiva fins al pagament de l’assegurança.

S’ha de tindre en compte que per a realitzar el pagament de taxes s’haurà de disposar d’una targeta de crèdit o bé desplaçar-se a una sucursal bancària.

10.00. Alumnat que el curs passat estava en 1r GA.

11.00. Alumnat que el curs passat estava en 1r CG.

12.00 Alumnat que el curs passat estava en 1r SMR A.

13.00 Alumnat que el curs passat estava en 1r SMR B.

3 DE JULIOL, DIMECRES. Matrícula d’alumnat que passa de 1r a 2n d’AF,CL i TL i repetidors de 1r i 2n d’AF, CI i TL de l’IES El Grao.

L’alumnat abans de matricular ha de pagar el segur escolar (2€) en secretaria (obligatori). La matrícula no es farà efectiva fins al pagament de l’assegurança.

S’ha de tindre en compte que per a realitzar el pagament de taxes s’haurà de disposar d’una targeta de crèdit o bé desplaçar-se a una sucursal bancària.

10.00. Alumnat que el curs passat estava en 1r AF.

11.00. Alumnat que el curs passat estava en 1r CL.

12.00. Alumnat que el curs passat estava en 1r TL.

4 DE JULIOL, DIJOUS. Matrícula d’alumnat que passa de 1r a 2n d’ASIR, DAM i DAW i repetidors de 1r i 2n d’ASIR, DAM i DAW de l’IES El Grao.

L’alumnat abans de matricular ha de pagar el segur escolar (2€) en secretaria (obligatori). La matrícula no es farà efectiva fins al pagament de l’assegurança.

S’ha de tindre en compte que per a realitzar el pagament de taxes s’haurà de disposar d’una targeta de crèdit o bé desplaçar-se a una sucursal bancària.

10.00. Alumnat que el curs passat estava en 1r ASIR.

11.00. Alumnat que el curs passat estava en 1r DAM1.

12.00. Alumnat que el curs passat estava en 1r DAW.