Projecte 2021_K122-SCH

Descripció

Projecte de mobilitat de curta duració d’estudiants i professorat d’Ensenyament Secundari Obligatori i Batxillerat.

Objectius

Els objectius del projecte K122-SCH són:

  1. Adquirir els coneixements necessaris per a poder desplegar la metodologia del Flipped classroom en l’ensenyament de l’anglés com a idioma estranger de l’IES El Grao.
  2. Promocionar l’emprenedoria a l’escola com a eina educativa per a la inclusió i la formació de l’alumnat.
  3. Impulsar la inclusió en aula de tot l’alumnat, fomentant el fet diferencial com a eina per a la integració social.
  4. Formar al professorat de l’IES El Grao per a l’aplicació de les Tics a l’aula.
  5. Fomentar una major internacionalització de la dimensió escolar de l’IES El Grao.

Mobilitats realitzades


Els projectes KA120-SCH i KA120-VET estan cofinançats pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut de la web és responsabilitat exclusiva de l’IES El Grau i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) són responsables de l’ús que puga fer-se de la informació ací difosa.