El IES El Grao rep el distintiu de ser membre de la xarxa Novigi.

27/06/2024.

L’institut IES El Grao rep el distintiu de “Plata” de la xarxa Novigi. Mitjançant està distinció s’agraïx el treball que el centre està realitzant en l’àmbit de la Xarxa Novigi de la Direcció General de Formació Professional.

La Xarxa Novigi és una xarxa col·laborativa entre centres de Formació Professional i entre el professorat que impartix docència en este camp formatiu, per a la dinamització i la consolidació, en el conjunt del sistema públic Formació Professional de la Comunitat Valenciana, de la innovació pedagògica i organitzativa com a element clau de canvi dels models d’aprenentatge de la Formació Professional evolucionant de models tradicionals d’ensenyament-aprenentatge a metodologies actives en les quals l’alumnat intervé com a protagonista actiu en el seu procés d’adquisició de competències.

Enhorabona a tots els professors que mitjançant el seu treball han contribuït a aconseguir este èxit.