Convocatòria d’eleccions al Consell Escolar

S’ha publicat en el DOGV la Resolució sobre la convocatòria d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, l’any 2023.

El dia 23 de novembre de 2023 es duran a terme eleccions per a la renovació i constitució dels consells escolars dels centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana

S’han publicat en el tauler d’anuncis de l’institut els censos electorals de cadascun dels sectors. Comprove que les seues dades són correctes i podrà triar i ser triat.

Si s’anima a participar en la vida del centre pot fer-lo:

  • Com a representant d’algun d’estos col·lectius presentant la seua candidatura. Té de termini fins dimarts que ve 7 de novembre, per a això únicament haurà d’informar-nos del seu interés a presentar candidatura per alguns d’estos mitjans: Telèfon: 961 20 60 30 o Correu electrònic: 46015290@edu.gva.es
  • Votant el dia 23 de novembre: De manera presencial en el centre en torn de demà o de vesprada. De forma no presencial enviant la papereta de vot que trobarà en la web del centre juntament amb una fotocòpia del DNI en un sobre tancat dirigit a la direcció del centre fins al mateix dia de les eleccions.

Calendari d’actuacions

• Sorteig dels components de la Junta Electoral: Dimecres 11 d’octubre

• Constitució de la Junta Electoral: Dilluns 16 d’octubre

• Aprovació i publicació del cens electoral: Dimecres 18 d’octubre

• Admissió de candidatures: Del 23 d’octubre al 7 de novembre

• Publicació llesta provisional de candidatures: Dimecres 8 de novembre.

• Reclamació llesta provisional: Fins al divendres 10 de novembre

• Publicació llesta definitiva de candidatures: Dimarts 14 de novembre

• Campanya electoral: Del dimecres 15 al dimarts 21 de novembre

• Sorteig dels components de les meses electorals: Dimecres 15 de novembre

• Eleccions Consell Escolar Dijous 23 de novembre

• Proclamació de candidatures Dijous 30 de novembre

• Constitució del Consell Escolar: Dijous 14 de desembre

Informació sobre el procés

Accedeix a tots els detalls i informació sobre el procés d’eleccions al consell escolar en el següent enllaç.

Formularis de presentació de candidatures dels diferents sectors educatius: