PAU

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha posat a la nostra disposició aquesta pàgina web amb tota la informació de la convocatòria de les PAU d’aquest curs 2022/2023

2n BAT Curs 2022-2023. Proves PAU.
Aquest any les proves PAU es realitzaran al CENTRE DE TURISME DE DÈNIA (CDT), Carrer Falutx, 03700 Dènia
Ir a este Sway

Matrícula PAU per grups

CARTEL-PAU-2023-PDF

PAU 2023

Per fer la matrícula cal que l’estudiant aporte:

 • Sol·licitud de matrícula correctament emplenada i signada
 • Fotocòpia DNI en vigor
 • Comprovant del pagament de les taxes

Instruccions:

1. Sol·liciteu el títol de Batxillerat.

     1.1. Accediu a Sol·licitut de títols  i seguiu el procediment descrit a l’apartat.

2. Descarregueu al vostre ordinador el full de matrícula de les PAU que trobareu al següent apartatDocuments per a descarregar.

      2.1. Empleneu i  signeu (tutorial: Com puc signar un document PDF digitalment?) i guardeu una còpia del full del matrícula al vostre ordinador.

      2.2. Marqueu el Sí de l’exempció de valencià si hi esteu exempts (més informació).

      2.3. Teniu en compte que qualsevol error en les vostres dades anirà en perjudici vostre. Pareu atenció!

3. Feu el pagament de la matrícula per a les PAU (versió de les instruccions per imprimir):

(Recordeu que tots els impresos cal que estiguen pagats amb el nom de l’alumne/a)

3.1 L’alumnat que obtinga matrícula d’honor estarà exempt del pagament de les taxes de les PAU. En cas de dubte consultar abans de realitzar la matrícula en la secretària del centre.

3.2 Accediu a l’enllaç del pagament de les taxes a la universitat Miguel Hernández

3.3 En l’apartat Tipus seleccioneu Provés d’Accés a la Universitat (apareix per defecte)

3.4 En l’apartat Subtipus seleccioneu Matrícula PAU 2022-2023(apareix per defecte)

3.5 Premeu Continuar i s’obrirà una nova pàgina

3.6 En l’apartat Tipus de Document, seleccioneu el que corresponga (NIFNIE Passaport)

3.7 Empleneu l’apartat Número de Document amb el número i lletra de l’estudiant (no inseriu espais en blanc ni punts)

3.8 Empleneu l’apartat Cognoms i Nom amb les dades de l’estudiant.

3.9 En l’apartat Observacions cal que indiqueu el centre amb la denominació:

IES XXXXXXXXXX (nom del centre)

COLEGIO XXXXXX (nom del centre)

3.10 Marqueu, si us correspon, la casella de Família Nombrosa General.

3.11 No heu de fer res al camp Número, s’utilitza com a codi d’identificació del rebut emés i s’emplena de forma automàtica.

3.12 Premeu el botó Continuar i es generarà el rebut.

3.13 Un cop generat el rebut podeu:

a) Pagar en línia. En aquest cas, com a comprovant se us requerirà que presenteu una impressió de la pantalla que obtindreu en fer el pagament (observeu la imatge inferior)

b) Imprimir-lo i pagar-lo en qualsevol de les entitats col·laboradores (teniu un llistat de les entitats col·laboradores a la part inferior del rebut). En aquest cas, com a comprovant del pagament se us requerirà que presenteu la còpia identificada com a Còpia per a la Universitat.

4. Prepareu la documentació que heu d’aportar (consulteu l’apartat següent, Documents que s’han de lliurar).

5. Rebreu un correu una vegada informatitzada la matrícula per l’administració del centre, cal que comproveu tant que l’heu rebut com que les dades que hi apareixen són correctes.

Atenció! Els alumnes procedents de cicles formatius de grau superior del curs actual realitzaran una matrícula de les PAU condicionada, és a dir, no han de pagar el títol de Tècnic Superior fins tenir les notes del curs complet (avaluada també l’FCT i el Projecte).

Documents per a descarregar:

 1. Full de matrícula de les PAU
 2. Sol·licitud d’expedició del títol de Batxillerat

Documents que s’han de lliurar:

 1. Full de matrícula de les PAU correctament emplenat i signat.
 2. Fotocòpia del DNI per les dues cares o fotocòpia del NIE per les dues cares. En cas de presentar el NIE, és necessari també una fotocòpia del passaport.
 3. Justificant del pagament de matrícula de les PAU i/o documentació que acredite l’exempció, total o parcial, d’aquestes taxes (per exemple, fotocòpia del llibre de família nombrosa, del carnet de família nombrosa, certificat de discapacitat…)
 4. Sol·licitud del títol de Batxillerat correctament emplenat i signat.
 5. Justificant del pagament de les taxes d’expedició del títol de Batxillerat i/o documentació que acredite l’exempció, total o parcial, d’aquestes taxes  (per exemple, fotocòpia del llibre de família, del carnet de família nombrosa, certificat de discapacitat…)
 6. Només per alumnes que repeteixen les PAU: fotocòpia certificació PAU darrera convocatòria.