Sol·licitut de títols

Per a sol·licitar-lo:

La persona interessada ha de presentar a la Secretaria del centre:

 • Sol·licitud del títol correctament emplenada
 • Fotocòpia DNI en vigor
 • Imprés de taxes i comprovant del pagament de les taxes corresponents al títol

Per a fer el pagament:

 • Accediu a l’enllaç de pagament de taxes (Recordeu que tots els impresos cal que estiguen pagats amb el nom de l’alumne/a)
 • A l’apartat Òrgan gestor escolliu l’opció INSTITUTS D’ALACANT
 • A l’apartat Taxa, escolliu el títol que voleu sol·licitar:
  • Si heu acabat un CFGM heu d’escollir: Títol de Tècnic
  • Si heu acabat un CFGS heu d’escollir: Títol de Tècnic Superior
  • Si heu acabat el TD2 de Busseig heu d’escollir: Títol de Tècnic Esportiu
  • Si heu acabat l’etapa de Batxillerat heu d’escollir: Títol de Batxillerat
 • Trieu l’opció de matrícula que us corresponga: OrdinàriaFamília Nombrosa General Família Nombrosa Especial.
 • Marqueu, si us correspon, la casella Bonificació per discapacitat acreditada igual o superior al 33%
 • Polseu Continua i se us generarà la liquidació.
 • Empleneu els camps que s’hi demanen (Declarant o subjecte passiu) i polseu Acceptar.
 • Anoteu les dades que us ofereix l’aplicació i polseu novament Acceptar.
 • S’obrirà un document PDF amb les tres còpies de les taxes. Cal imprimir-les i pagar-les en una entitat bancària.

Per a recollir-lo:

Rebreu una carta de Secretaria informant-vos que teniu el títol disponible al centre perquè pugueu passar a recollir-lo. Cal portar:

 • DNI original
 • En cas que la persona que recull el títol no siga la persona titulada, ha de portar degudament emplenada l’autorització que rebreu amb l’avís d’arribada del títol.