TRANSPORT ESCOLAR

L’alumnat que tinga que demanar per primera vegada el transport i aquell que tinga que fer canvis en les sol·licituts del curs actual cal que segueixca les instruccions que trobara en la pàgina de Conselleria

Aquell alumnat que ja era beneficiari d’aquestes ajudes pot trobar els esborranys de les sol·licituds d’ajudes 2023-2024 en ITACA.

Cal imprimir l’esborrany de la Web família i lliurar-lo a a secretaria amb el sobre de matrícula. +INFO

Aquest tràmit és necessari per sol·licitar l’ajuda de transport escolar per al curs 2023-2024.