Sol·licitut certificats

Per sol·licitar un certificat:

Cal que la persona interessada:

 • Informe a Secretaria sobre la certificació que vol obtenir i pot fer-ho presencialment o per telèfon.

Per pagar les taxes administratives: (Recordeu que tots els impresos cal que estiguen pagats amb el nom de l’alumne/a)

 • Accediu a l’enllaç pagament de taxes
 • A l’apartat Órgan gestor escolliu l’opció INSTITUTS D’ALACANT
 • A l’apartat Taxa escolliu l’opció corresponent, segons el certificat que sol·liciteu:
  • Certificacions acadèmiques i certificats a l’efecte de trasllats
  • Expedició Historial Acadèmic Batxillerat
  • Certificat (o petició duplicat) Superació Nivell A2 (Marc Comú Europeu)
  • Targetes d’identitat
 • Trieu l’opció de matrícula que us corresponga: OrdinàriaFamília Nombrosa General Família Nombrosa Especial.
 • Marqueu, si us correspon, la casella Bonificació per discapacitat acreditada igual o superior al 33%
 • Polseu Continua i se us generarà la liquidació.
 • Empleneu els camps que s’hi demanen (Declarant o subjecte passiu) i polseu Acceptar.
 • Anoteu les dades que us ofereix l’aplicació i polseu novament Acceptar.
 • S’obrirà un document PDF amb les tres còpies de les taxes. Cal imprimir-les i pagar-les en una entitat bancària.

Per recollir un certificat:

Cal que la persona interessada lliure:

 • Comprovant del pagament de les taxes administratives corresponents
 • Només en el cas que la persona qui recull el certificat no siga la mateixa persona certificada, cal que aporte també la corresponent autorització.