Elecció d’optativitat – 1r BATX (2023-2024)

Oferta educativa

Oferta educativa

Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics

Tenim 4 blocs, el primer se centra en la Programació, anàlisi, disseny algorítmic i la seua implementació. El segon es basa en Sistemes informàtics, inclou el disseny, configuració, manteniment i administració dels components dels sistemes informàtics i resolució de problemes. El tercer i quart bloc, tracta les Xarxes i els serveis relacionats amb aquestes.

Projecte d’Investigació: Biologia

L’assignatura té un currículum obert que està estructurat sobre tres eixos principals que coincideixen amb els treballs a realitzar en els 3 trimestres. Primer trimestre. Treball de recerca, en el qual aprendràs el mètode científic i s’elaborarà un article científic. Aquest treball s’exposarà en classe i en ExpoBabel. Segon trimestre: realització de pràctiques de laboratori. Tercer trimestre: realització d’un projecte de medi ambient. En algunes sessions treballem amb l’Aula UECO.

Segona Llengua Estrangera: Francés

L’assignatura de francés té com a principal objectiu ensenyar a l’alumnat a comunicar en francés de manera oral i escrita. A través d’aquesta matèria, es busca desenvolupar les habilitats lingüístiques i culturals dels estudiants i dotar-los de les habilitats i competències necessàries per a comunicar en francés i apreciar la cultura francòfona.

Religió

Una assignatura apassionant on, aprofitant la faceta participativa i motivadora de la ludificació, ens endinsarem en la dimensió religiosa i analitzarem els seus components per a, partint de la vivència personal i familiar de cadascun, conéixer l’experiència religiosa que suposa la Bíblia i aprofundir en la figura de Jesucrist i els valors que ens aporta per a afavorir un desenvolupament integral que ens permeta incorporar-nos a la societat d’una manera constructiva i conscient, ajudant-nos en la nostra cerca de sentit i felicitat per a tots.

Matrícula Telemàtica de Conselleria

Realitza la selecció d’optativitat a través d’aquest enllaç de Conselleria. Posteriorment, hauràs de passar pel centre per a recollir el sobre que hauràs d’entregar completat i amb la documentació sol·licitada del 25 al 28 de juliol.

Enllaç