Places disponibles per a CFGS de Química i Salut Ambiental

Obertura de noves places disponibles per al Cicle Formatiu de Grau Superior en Química i Salut Ambiental.

Per a més informació cride al Centre 966 81 60 75 i pregunte per Direcció (Carlos, Xuse o María)