Termini de Matriculació a FP per a Alumnat del Centre

Es publiquen la dates de matriculació NOMÉS per a alumnat que ha realitzat el curs 21-22 en el centre: Repetidors i Promoció a Segon curs. Per a més informació accedeix a Secretaria -> Cicles Formatius -> Matrícula Repetidors i Promoció a Segon.

El nou alumnat (nova admissió) NO ha de realitzar la matrícula en aquestes dates, sinó més endavant una vegada es publiquen les llistes provisionals d’admesos.