Procediment de subhasta de les places vacants de FP

El dimecres 8 de setembre de 2021 a partir de les 18:30 h en l’aula d’audiovisuals de l’IES L’ALMADRAVA es procedirà a la subhasta de places vacants en cicles formatius de grau mitjà i superior (Consultar horari de cada cicle) Es recorda que esta subasta està prevista per als alumnes en llista d’espera que hagen participat en el procés de preinscripció i no hagen resultat admeses, es a dir, aquells que van elegir este centre com a primera opció. Serà un acte únic i presencial (cal acudir provist del DNI per a la seva identificació) Als taulers d’anuncis del centre s’han publicat els llistat dels alumnes en llista d’espera per ordre de prioritat segons cicle i modalitat d’accés. En la subhasta es respectarà la modalitat d’accés per a cubrir les places vacants.


Els horaris de la subasta són els següents:
18:30 h 1r curs del Cicle de grau mitjà de Tècnic Auxiliar d’Infermeria
19:00 h 1r curs del Cicle de grau mitjà de Tècnic Auxiliar de Farmàcia i Parafarmàcia
19:30 h 1r curs del Cicle de grau superior de Tècnic de Laboratori Clínic i Biomèdic