MATEMÀTIQUES

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 

dept mate

PROFESSOR

CÀRREC

MAIL

Lucía Puchalt
Cap de departament l.puchaltguillem@edu.gva.es
Begoña Carlavilla
b.carlavillaacebro@edu.gva.es
 Àngela Furonés a.furonessanchez@edu.gva.es
Josep Manuel Martínez
jm.martinezcanet@edu.gva.es
Francisco Plana
fj.planaestruch@edu.gva.es
Daniel Miralles
d.mirallescaballer@edu.gva.es
Maria Rotea
m.roteaprieto@edu.gva.es
Loles Reig Casañ
md.reigcasañ@edu.gva.es
 David Todolí
ds.todoligomez@edu.gva.es
Rosario Soria Orts
r.soriaorts@edu.gva.es
Pedro Amigo Carceller p.amigocarceller@edu.gva.es
Laura Domenech Sigalat
l.domenechsigalat@edu.gva.es

Criteris de Qualificació

TABLÓN DE ANUNCIOS

EXÀMENS DE PENDENTS MATEMÀTIQUES

11 d'abril de 2022
Leer Más

Protegit: PROVA INICIAL DE MATEMÀTIQUES

13 de setembre de 2021

No hi ha extracte perquè és una entrada protegida.

Leer Más