Diversitat i colors

La diversitat afectiva i sexual a l’escola és important per a fomentar un ambient inclusiu i respectuós cap a totes les orientacions sexuals i identitats de gènere. L’educació en aquest tema pot ajudar a previndre l’assetjament i la discriminació, promoure la igualtat i el respecte, i desenvolupar habilitats socials i emocionals en els estudiants. És fonamental que l’escola siga un espai segur i acollidor per a tot l’alumnat, independentment de la seua orientació sexual i identitat de gènere.

Utilitzem els colors de la bandera “arcoiris” per a treballar per i en la diversitat sexual i de gènere el que significa fer aules que siguen segures, obertes a la diversitat, en les quals s’eduque des de la confiança, la responsabilitat i el dialogue.