«Si una obra és intensa, vàlida i té una idea potent farà que les imperfeccions queden en un segon pla.»

Alberto Campo Baeza

«La força de l’equip ve de cada membre. La força de cada membre és l’equipo.»

Phil Jackson

«El Consell Escolar és la màxima autoritat del centre i al mateix temps un organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions”.»


«Te indiquem amb facilitat on estem i com pots arribar a nosaltres de la manera més sencilla»

«En l’àmbit educatiu, la coordinació és un pilar fonamental per a intentar superar les dificultats que es presenten diàriament en la intervenció educativa.»


«La història és qüestió de supervivència. Si no tinguérem passat, estaríem desproveïts de la impressió que definix al nostre ser.»

Robert Burns

Nom del centre: CEIP GABRIEL MIRÓ - Benidorm
Codi del centre: 03010211
Imatge del centre 03010211Adreça Obri la ubicació en Google Maps
Adreça: C/ DE LA BARCA DEL BOU Nº - 4
Localitat: BENIDORM
Codi postal: 03503
Telèfon: 966816390
Fax: 966816391
Correu electrònic: 03010211@edu.gva.es
URL del centre:
https://portal.edu.gva.es/gmiro-benidorm
Més informació en: Guía de Centres Docents