EQUIP DIRECTIU


DAVID IVORRA
Direcció
03010211@edu.gva.es


MARÍA SIGNES
Cap d’estudis
m.signesperello@edu.gva.es


ENRIQUE VAQUER
Secretaria
03010211.secretaria@edu.gva.es


ORGANIGRAMA


PERSONAL

DOCENTLLOCCÀRRECSCORREU ELECTRÒNIC
SANDRA FornésMestra E. InfantilTutora d’Infantil de 3 anys.s.fornesmut@edu.gva.es
ESTÍBALIZ CarreteroMestra E. InfantilTutora d’Infantil de 4 anys. Representant del Consell Escolar.e.carreterocara@edu.gva.es
ALBA MartínMestra E. InfantilTutora d’Infantil de 5 anys. a.martinherrero@edu.gva.es
ENRIQUE VaquerMestre E. InfantilSuport a E. Infantil. Coordinadora de Cicle. Membre de la Comissió de Coordinació Pedagògica i Comissió Web. Secretari.e.vaquercardona@edu.gva.es
MARINA MasegosaMestra E. InfantilSuport a E. Infantil (Anglés).m.masegosa@edu.gva.es
NOELIA FloresMestra E. PrimàriaTutora de 1r. Encarregada de la Biblioteca Escolar. Membre de la Comissió Web. Representant del Consell Escolar.n.floresrodriguez@edu.gva.es
MARÍA DEL MAR EgeaMestra E. PrimàriaTutora de 2n. mm.egeaperez@edu.gva.es 
CECILIA AndreuMestra E. PrimàriaTutora de 3r. Coordinadora d’Equip Docent. Membre de la Comissió de Coordinació Pedagògica.c.andreuizquierdo@edu.gva.es
BENE PeronaMestre E. PrimàriaTutor de 4t. Coordinador d’Equip Docent. Membre de la Comissió de Coordinació Pedagògica. Representant del Consell Escolar.bj.peronaberruga@edu.gva.es
MELI ZahoneroMestra E. Primària i MúsicaTutora de 5é. Mestra de Música. Representant del Consell Escolar.ac.zahoneroblas@edu.gva.es
AMADEO GimenoMestre E. PrimàriaTutor de 6é. Representant del Consell Escolar.a.gimenoperez2@edu.gva.es
HERMI ColmeneroMestra E. PrimàriaDocència compartida 1r Primària. Suport Educatiu. Representant del Consell Escolar.h.colmeneroorenes@edu.gva.es
PEDRO J. FuentesMestre E. PrimàriaCoordinador de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. Encarregat de la Biblioteca Escolar. Membre de la Comissió Web.pj.fuentesmolina@edu.gva.es
ANA CarrerasOrientadora EscolarMembre de l’Equip d’Orientació Educativa i de la Comissió de Coordinació Pedagògica.a.carrerasmolto@edu.gva.es
ANA I.
Martínez
Mestra d’Aud. i LlenguatgeMembre de l’Equip d’Orientació Escolar i de la Comissió de Coordinació Pedagògica.ai.martinezbosch@edu.gva.es
MARTA MartínezMestra de Pedag. Terap.Membre de l’Equip d’Orientació Educativa i de la Comissió de Coordinació Pedagògica.m.martinezcerver@edu.gva.es
MARÍA SignesMestra E. PrimàriaCap d’Estudis. Coordinadora d’Igualtat i Convivència. Membre de la Comissió de Coordinació Pedagògica. Encarregada del menjador.m.signesperello@edu.gva.es
DAVID IvorraMestre E. PrimàriaDirector. Coordinador de Formació i XarxaLlibres.d.ivorraivorra@edu.gva.es
GEMMA GrauMestra de E. PrimàriaEspecialista d’Anglés i Arts & Crafts.gm.graupla@edu.gva.es
JOSÉ MARÍA QueralMestre E. PrimàriaEspecialista d’Educació Física .Desdoblament 6é.
Representant del Consell Escolar.
j.queraldomenech@edu.gva.es
LUCÍA SellésMestra E. PrimàriaMestra de Religió Catòlica.l.sellesmartinez@edu.gva.es
FELIPE UrriosEducador E. EspecialMembre de l’Equip d’Orientació Educativa.f.urriosvicent@edu.gva.es
JUAN JOSÉ LlorensConsergeRepresentant del Consell Escolar.
CARLOS EsteveTècnic Esportiu Municipal
ANGELO LorenzoAuxiliar de conversa