COMISSIÓ MENJADOR

La Comissió del Menjador Escolar de centre, encarregada del seguiment i control d’este servici complementari que oferix el col·legi, està formada pels membres següents:  Director: David Ivorra  Encarregat: Enrique Vaquer  Representant sector pares i mares: Wassila Azzaoui  Representant monitors: Mª Carmen Martínez

PROJECTE EDUCATIU

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC): Pla d’Acció Tutorial (PAT). Programa afectiu-sexual per a E.I. Programa afectiu-sexual per a E. P. Projecte Educatiu Plurilingüe i Intercultural: Projecte Lingüístic de Centre (PLC). Distribució horària: resum. Avaluació PLC 2023. Pla d’Igualtat i Convivència (PIC). Programa d’Acció Educativa Singular. Pla d’Acolliment. Pla per al Foment de la Lectura (PFL). …

Llegir més

PARC DE BOMBERS

Durant la visita de l’alumnat de 1r, 2n i 3r de Primària, es van realitzar demostracions d’equips i tècniques, brindant una experiència educativa i emocionant per a tots els participants. La jornada va ser un èxit, destacant la importància del treball realitzat per estos professionals en la prevenció i gestió d’emergències a la nostra ciutat.

DIA DEL LLIBRE

ACTIVITATS D’ANIMACIÓ LECTORA MOMENT LECTOR SORPRESA VÍDEOS D’ANIMACIÓ LECTORA APADRINAMENT LECTOR LECTURES COL·LECTIVES