Colors i cultures

La multiculturalitat a l’escola es refereix a la presència i el reconeixement de diferents cultures en l’entorn educatiu. Això inclou la inclusió i valoració de la diversitat cultural dels estudiants, el personal i la comunitat en general. La promoció de la multiculturalitat a l’escola pot millorar la comprensió intercultural i fomentar un ambient de respecte i tolerància.
La millor representació d’aquesta diversitat cultural són els colors de les banderes de les més de 25 nacionalitats que conviuen en el centre en perfecta harmonia.