Comissió de Coordinació Pedagògica (COCOPE)

President:
David Ivorra (Director)
María Signes (Cap d’Estudis)
Enrique Vaquer (Coordinador E. Infantil)
Benedicto Perona (Coordinadora E. Primària)
Cecilia Andreu (Coordinadora E. Primària)
Ana Carreras (Orientadora Escolar)
Marta Martínez (Mestra de Pedagogia Terapèutica)

Comissió Web

Noelia Flores Rodríguez
Enrique Vaquer Cardona
Pedro J. Fuentes Molina

Equip d’Orientació Educativa (EOE)

Ana Carreras (Orientadora escolar)
Marta Martínez (Pedagogia Terapèutica)
Ana I. Martínez (Audició i Llenguatge)
Felipe Urrios (Educador E. Especial)

Equip Impulsor Pla Digital de Centre

David Ivorra Ivorra (Director)
Noelia Flores Rodríguez (Coordinadora)
Pedro J. Fuentes Molina (Coordinador TIC)

Equips Docents

EDUCACIÓ
INFANTIL
Estíbaliz Carretero
Alba Martín
Sandra Fornés
Enrique Vaquer (Coordinador)
Marina Masegosa
PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA
Hermi Colmenero
Mª del Mar Egea
Noelia Flores
Gemma Grau
SEGON CICLE DE PRIMÀRIA
Benedicto Perona (Coordinador)
Cecilia Andreu (Coordinadora)
Pedro J. Fuentes
David Ivorra
TERCER CICLE DE PRIMÀRIA
Amadeo Gimeno
Meli Zahonero
José Mª Queral
María Signes

Comissions de Festes

NOU D’OCTUBREHALLOWEENNADALDIA DE LA PAZ
Gemma GrauGemma GrauKike VaquerHermi Colmenero
Estíbaliz CarreteroAngelo LorenzoMeli ZahoneroMarta Martínez
Noelia FloresLucía SellésAna I. Martínez
Pedro J. FuentesAna Carreras
CARNESTOLTESDIA DEL LLIBREFI DE CURSSETMANA CULTURAL
Mª del Mar EgeaCecilia AndreuAmadeo GimenoTot el professorat
José Mª QueralBendicto PeronaMaría Signes
Sandra FornésDavid IvorraKike Vaquer
Marina MasegosaAlba Martín
Pedro J. Fuentes