Educació Infantil


Fins, principis generals, principis pedagògics i objectius
Competéncies clau

Àrees i competències específiques de l’etapa
Competències específiques, criteris d’avaluació