ERASMUS + 2023-2024 – Curs de formació a Budapest

Nº de proyecto: 2023-1-ES01-KA121-SCH-000144598

PROGRAMA ERASMUS+ KA121 – Curs de formació

Budapest (Hongria)

27-31 de maig 2024

“Game design for Teaching and Learning”. Disseny de jocs per a l’ensenyament i l’aprenentatge. Aquest és el títol del curs que m’ha portat a Budapest durant l’última setmana de maig de 2024. Podeu pensar que me n’he anat de viatge per a jugar… i efectivament així ha sigut, perquè hem passat els dies participant en gran quantitat d’activitats relacionades amb l’ús del joc com a instrument del procés d’aprenentatge.

Han sigut cinc dies ben aprofitats, ja que Kristina (la nostra teacher) no ens ha deixat perdre ni un minut. Cada dia posàvem en pràctica gran quantitat de jocs i activitats basades en el el joc, a més d’estudiar i debatre al voltant de les diferents teories sobre l’aplicació d’aquest tipus de projectes en l’aula.

L’organització receptora, Coverzum European Teacher Academy, havia preparat molta informació i materials que des del primer moment hem utilitzat de maneres ben diverses, simulant situacions d’aprenentatge reals.

El primer dia, començàrem amb jocs “warm up”, aquells que s’usen per a posar l’alumnat en marxa, per a identificar-se, per activar les habilitats bàsiques. D’aquesta manera, cada participant es va presentar i així vaig conéixer els meus companys en aquesta aventura: 13 professors de diferents països, amb els quals no només he compartit les hores de classe, sinó també les visites turístiques i el temps lliure pels carrers de Budapest. L’intercanvi d’experències ha sigut per a mi una de les majors i millors aportacions del curs. Sols per això ja m’ha pagat la pena participar en el curs.

Els dos dies següents ens dedicarem a estudiar conceptes i teories diverses sobre el tema principal del curs. Però no ho fèrem com estem acostumats, sinó que utilitzàrem diferents jocs i vídeos. A més, treballarem d’una manera inicial l’ús de la intel·ligència artificial en la creació de material per aprendre jugant.

En la quarta jornada, participàrem en dos escape room diferents. En un d’ells els professors havien de fugir d’una mina; mentre que en l’altre havíem de desxifrar gran quantitat de codis amagats en una espècie de biblioteca dels contes clàssics. Jo vaig participar en aquest últim, i tot i que aconseguírem descodificar 24 proves, no aconseguírem eixir de l’habitació (només ens faltaren 4 codis).

L’últim dia reflexionàrem sobre la nostra participació en les proves, com es dissenyen, quin ús tindrien en el nostre centre, com adaptaríem els reptes al nostre alumnat… A més, ens centràrem en una de les parts més complicades del nostre dia a dia: l’avaluació.

Però no tot ha sigut estudiar i treballar dins de l’aula. També hem tingut ocasió de visitar la meravellosa ciutat de Budapest, de navegar pel Danubi, de tastar el goulash i el Kürtős kalács (dolç típic), de passar una vesprada passejant per la bohèmia ciutat de Szentendre i d’intentar aprendre alguna paraula en hongarés. Sols us diré que per a la nostra professora era un orgull dir que es tracta d’una de les llengües més complicades del món. Per a mostra: Egészségedre.

En resum, ha sigut una experiència inovidable. Ara toca repensar la meua tasca docent per a traure-li profit al curs. En definitiva, he de traslladar tot el que he aprés a Budapest a les meues classes en l’IES Salvador Gadea. Tot un repte.

EXPERIÈNCIES ALUMNAT DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

KA103 / KA107 / KA131HED

Mobilitats d’estudiants per a pràctiques

ASSESSORIA D’IMATGE

Organització d’esdeveniments

Attard (Malta)
Ħal Għargħur (MT)
Attard (Malta)
Attard (Malta)
Roma (Itàlia)
Mosta (Malta)
Anzio (Itàlia)

ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR

Qawra (Malta)

Marrakech (Marroc)

Qawra (Malta)

ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA

Msida (Malta)

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL

Bad Kreuznach (Alemanya)

DESENRROTLLAMENT D’APLICACIONS WEB

Varsòvia (Polònia)

ERASMUS+ 2023-2024 Pràctiques de Desenrotllament d’Aplicacions Web

Nº de projecte 2022-1-ES01-KA131-HED-000056295

PROGRAMA ERASMUS+ KA131-HED “Mobilitat per a pràctiques”
Març-juny 2024

David P.
CFGS de Desenrotllament d’Aplicacions Web

¡Hola! Me llamo David y soy estudiante de Desarrollo de Aplicaciones Web en el IES Salvador Gadea. Actualmente estoy haciendo prácticas en una empresa en Varsovia (Polonia) gracias a una beca Erasmus.

Estoy en una empresa turca que ayuda a estudiantes Erasmus a encontrar universidades y alojamiento y me encargo de hacer el mantenimiento de su página web. Trabajar en esta empresa es muy cómodo y el ambiente es muy bueno. Tengo compañeros muy agradables y nos llevamos muy bien.

Varsovia es una ciudad muy grande, me encanta. Combina la arquitectura moderna con la antigua. Tiene un río y algunos lagos donde también se puede nadar en verano.

También he viajado a Cracovia, que es una ciudad que hay cerca de Varsovia. Ambas tienen su casco antiguo y son muy bonitas.

Os recomiendo que pidáis una beca Erasmus porque es una experiencia que nunca olvidareis. Conoceréis gente nueva de todo el mundo y aprenderéis sobre otras culturas. Por supuesto, también mejorareis mucho en inglés.

Sinceramente, esta experiencia Erasmus es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida.

————————————-

Hi! My name is David and I am a student of Development of Web Applications at IES Salvador Gadea in Spain. Currently I am doing an internship in a company in Warsaw (Poland) thanks to an Erasmus scholarship.

I am in a Turkish company which helps Erasmus students find universities and acommodation and I am responsible for doing the maintenance of their website. Working in this company is really comfortable and the environment is so good. I have very nice coworkers and we get along really well. 

Warsaw is a really big city, I love it. It combines modern with older architecture. It has a river and some lakes where you can swim in the summer as well.

I also travelled to Krakow, which is a city next to Warsaw. Both of them have their old town and they are so beautiful.

I highly recommend that you apply for an Erasmus scholarship because it is an experience you’ll never forget. You’ll met new people from all around the world, and you’ll learn about other cultures. Of course, you will learn a lot of English as well.

Honestly, the Erasmus experience is one of the best things that has ever happened to me.

ERASMUS+ 2023-2024 Pràctiques d’Estètica a Malta

Nº de projecte 2022-1-ES01-KA131-HED-000056295

PROGRAMA ERASMUS+ KA131-HED “Mobilitat per a pràctiques”
Pràctiques d’Estètica Integral i Benestar a Malta
Març-juny 2024

Lidia L. i Laura F.
CFGS d’Estètica Integral i Benestar

Hola, somos Lidia y Laura, estudiantes del IES Salvador Gadea. Estamos realizando nuestras prácticas en Malta gracias al programa Erasmus+. Estamos trabajando en Pearls Spa San Antonio, un spa situado en Bugibba. Hacemos todo tipo de tratamientos, desde masajes corporales hasta tratamientos faciales. Trabajar aquí en Malta ha sido una experiencia muy enriquecedora; hemos aprendido mucho. Gracias al spa hemos mejorado en todos los sentidos, personal y profesionalmente. Nos sentimos mucho más seguras de nuestro trabajo y de nuestra técnica y hemos aprendido mucho de nuestros compañeros. En el spa hay trabajadores de todo el mundo y cada uno de ellos nos ha enseñado algo diferente. También hemos mejorado nuestro inglés. Al principio nos costaba mucho comunicarnos y entender a nuestros compañeros, pero con el tiempo y paciencia hemos mejorado bastante.

El primer día en el spa estábamos bastante asustadas, no sabíamos si encajaríamos con los trabajadores, pero pronto descubrimos que eran como una gran familia. De esta experiencia nos llevamos a mucha gente completamente diferente a nosotras en todos los sentidos. Todos ellos siempre han tenido un momento para ayudarnos, cuidarnos y conocernos. Siempre les recordaremos con mucho cariño.

Malta es completamente diferente a España, excepto en el clima. Este país está lleno de culturas diferentes, lleno de color y de vida. Al principio nos sorprendió mucho. Tienen tradiciones y rutinas diferentes, como comer a las 11:30. Sinceramente, nos costó adaptarnos durante las primeras semanas, pero hemos llegado a amar este país y lo que nos ha dado. No ha sido fácil, somos jóvenes y estamos muy lejos de nuestros seres queridos. Ha habido días de mucho estrés y mucho trabajo, pero aun así, hemos disfrutado cada minuto de esta experiencia con una sonrisa y no nos ha defraudado. Si tienes dudas sobre irte a otro país con una beca Erasmus, solo te podemos decir, adelante, serás mejor persona cuando vuelvas a casa, y las experiencias que vivas aquí serán inolvidables. ¡Gracias!

———————————-

Hello, our names are Lidia and Laura, and we are students of IES Salvador Gadea, and we are doing our internship in Malta thanks to Erasmus+. We are working at Pearls Spa San Antonio, a spa located in Bugibba. We do every kind of treatments, from body massages to facial treatments. Working here in Malta has been such an enriching experience, we have learnt so much. Thanks to the spa we have improved in every sense, personal and professional. We feel much more confident in our work and our technique, we have learnt so much from our colleagues. In the spa there are workers from every part of the world, and each one of them has taught us something different. We have improved our English too. In the beginning it was very hard for us to communicate and understand our peers, but with time and care we are a lot more fluent now.

On our first day in the spa we were very scared about everything, we didn’t know if we would fit with the workers there, but soon we found out that all the workers there just cared so deeply about each other, it was like a family. From this experience we get a lot of people, completely different to us in every way, that always had a moment to help us, to take care of us, and get to know us. We will always remember them with love and care.

Malta is completely different from Spain, except on the weather. This country is full of different cultures, full of colour and life. It was very surprising to us in the beginning. They have different traditions and routines, like having lunch at 11:30, that was honestly difficult to adapt for us in the firsts weeks, but we have grown to love this country and what it has given to us. It hasn’t been easy, we are young and very far away from our loved ones. There has been days of too much stress and too much work, but still, we have enjoyed every minute of this experience with a smile and high hopes and it didn’t disappoint us. If you have any doubts of doing this, we can just say, go for it, you will be a better person when you go back home, and the experiences that you get here will be unforgettable. Thank you!

ERASMUS+ 2023-2024 Job Shadowing a Aix-en-Provence

Nº de projecte 2022-1-ES01-KA131-HED-000056295

PROGRAMA ERASMUS+ KA 131-HED – Job shadowing

Aix-en-Provence (França)
27-31 de maig 2024

Nuria Ll. e Inma L.
Departament d’Imatge Personal

Compartimos esta experiencia Erasmus dos compañeras profesoras de Formación Profesional de la familia de Imagen Personal.

Todo comenzó con la idea de conquistar y ampliar nuevos centros para nuestro alumnado de peluquería y estética de grado medio y superior. Tras un contacto telefónico con el Lyceé Émile Zola en Aix-en-Provence, vimos muchas posibilidades para poder desarrollar un programa Erasmus y convertirla en una institución de acogida para posibles experiencias de profesorado y también alumnado de nuestro centro.

El lyceé Émile Zola está situado a las afueras de la ciudad de Aix-en-Provence. Es un instituto con enseñanzas generales equivalentes a 4º de la ESO y Bachilleratos con sección de Formación Profesional en 3 especialidades:

-Bachillerato en Servicios Sociales
-Bachillerato en acompañamiento, atención y servicios personales en la 3ª edad
-Bachillerato de Estética, Perfumería y Cosmética

En el tour por el centro en nuestro primer día pudimos conocer sus enormes instalaciones, equipación y espacios escolares, así como su gestión interna muy organizada como la de la biblioteca, “La casa del Alumno” y el apoyo de convivencia y educación de los profesores adjuntos becados por la universidad.

Nos hemos adentrado en sus clases profesionales de prácticas y teóricas del Bachillerato de Estética, Perfumería y Cosmética: clases de Español, Inglés técnico, Química Cosmética y clase práctica de tratamientos faciales y corporales. Hemos podido experimentar con ellos las diferentes metodologías que desarrollan en el aula en las que hemos podido observar y ser partícipes del sistema educativo que les define y nos ha permitido crecer y aprender formas diferentes de entender la educación en el sector de la Imagen, y también reafirmarnos en aquello que desde nuestras clases impartimos.

TALLERES

CONTACTOS CON EMPRESAS

Nuestras maletas han venido también llenas de alguna reflexión que otra sobre el sistema de calificación, criterios de evaluación y las programaciones que este centro ofrece.

Es imposible no contagiarse del ambiente orgánico de la Provenza francesa, de los edificios emblemáticos de esta ciudad, su diversidad cultural, su gastronomía, etc.

En definitiva: crecimiento profesional, cultural y personal… ¡CRECIMIENTO ERASMUS!

Activitats PEL 2024 –  Producte Final 

Durant tot el curs, els 53 components de l’equip PEL (Portfolio Europeu de les Llengües) hem estat duent a terme activitats i treballant el porfotlio amb els i les nostres alumnes de l’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de grau mitjà i superior.

Moltes de les activitats PEL les hem centralitzades en la celebració del Dia d’Europa, 9 de maig. Començarem la celebració el dia 25 d’abril en el Tama amb un Concert de Jazz protagonitzat pels nostres alumnes de 4 d’ESO, 1 de Batxillerat i d’Imatge Personal, sobre les estacions de l’any on es va alternar la música jazz, l’himne de l’alegria (himne d’Europa) cantat en castellà, valencià, anglés i francés, la lectura de la Carta Europea del Medi Ambient en anglés, castellà i valencià, el Mite de Persèfone en llatí, la lectura en italià de la cançó “Estate” de Bruno Martino i la realització de pentinats creatius en directe relacionats amb les estacions de l’any. Tot això acompanyat del Trio de Santi Peláez.

A més a més, el dijous 9 de maig vam fer exposicions de tots els treballs a l’entrada del centre, corredors, panells de l’institut i televisió del centre. Al llarg de tota la setmana, hem gaudit d’activitats PEL com tertúlies, debats, vídeos i pòsters per part dels alumnes.

L’experiència continua sent molt satisfactòria. Cada any els alumnes es van conscienciant poc a poc sobre la importància de pertànyer a Europa, conéixer la seua història, costums, tradicions i llengües. La participació i l’involucrament per part de l’alumnat és major cada any.

Volem donar les gràcies als més de 50 professors i professores que han participat i fet possible totes estes activitats a través del PEL de l’IES Salvador Gadea.

Si voleu veure els treballs realitzats, cliqueu a la següent imatge:

Erasmus+ 2023-2024 – Visita de docentes de Imagen Personal de Estonia

Abril 2024

En abril el IES Salvador Gadea recibió la visita de cuatro profesoras del instituto de Formación Profesional Pärnumaa Kutsehariduskeskus en Pärnu (Estonia) como parte de su estancia Erasmus+ de formación en nuestro país.

Durante dos días tuvieron la oportunidad de observar clases prácticas y teóricas de sus especialidades (Estética y Peluquería) y así conocer de primera mano la metodología empleada en nuestro centro.

Este intercambio de conocimientos y prácticas sin duda ha supuesto una gran oportunidad para el intercambio cultural y el fortalecimiento de la colaboración internacional en el ámbito de la formación profesional.

Erasmus+ 2023-2024 – Movilidad de grupo a Zagreb (Croacia)

Nº de proyecto: 2023-1-ES01-KA121-SCH-000144598

PROGRAMA ERASMUS+ KA 121. Movilidad de grupo.

Zagreb (Croacia) – 14-20 abril de 2024

El pasado 14 de abril de 2024 un grupo de alumnos de 4º de ESO realizaron la segunda movilidad en grupo Erasmus+ a Gornjogradska Gimnazija en Zagreb, la capital de Croacia, de una semana de duración.

Esta es la segunda movilidad de cuatro, pertenecientes al mismo proyecto donde se trabaja la herencia cultural de los 4 países participantes “European Cultural Heritage”, Francia (Cholet), Croacia (Zagreb), Alemania (Tübingen) y España (Aldaia), durante los cursos 2023-24 y 2024-25.

El equipo croata nos recibió en su centro con actividades para romper el hielo. A continuación, nos enseñaron las instalaciones del instituto donde están ahora, ya que de momento su centro se encuentra en obras de remodelación.

A partir de este momento, nos embarcamos en una actividad para realizar un proyecto colaborativo multinacional.

El martes visitamos el centro histórico y diferentes museos, como el de Historia Nacional de Croacia, el de Nicola Tesla o incluso el de los años 80.

El miércoles visitamos Rijeca y Opatija, dos ciudades de la costa norte de Croacia, donde visitamos su castillo, lugar de peregrinaje, y la costa dando un paseo en barco. Esto nos sirvió para aprender sobre la cultura y la vida en esta zona.

El jueves, los alumnos participaron en un proyecto cooperativo con grupos multinacionales sobre lo que habían aprendido en las actividades de los días anteriores.

Por último, el viernes expusieron sus trabajos al resto de equipos y se les hizo entrega de su certificado de asistencia.

El sábado regresamos a Aldaia muy contentos y satisfechos por haber tenido la oportunidad de vivir una semana en la que hemos conocido a gente maravillosa, hemos hecho nuevos amigos que perdurarán en el tiempo y hemos vivido experiencias inolvidables, todo esto gracias a Erasmus+, que nos ha financiado y brindado esta gran oportunidad.

Gracias Erasmus+ por dejarnos aprender sobre otras costumbres, idiomas, culturas y países conociendo a gente de nuestra edad. ¡Nunca lo olvidaremos!

ERASMUS+ 2023-2024 Job Shadowing a Nàpols

Nº de projecte 2022-1-ES01-KA131-HED-000056295

PROGRAMA ERASMUS+ KA 131-HED – Job shadowing

Nàpols (Itàlia)
15-19 abril 2024

Ignacio S.
Departament d’Imatge Personal

Los objetivos principales de mi estancia en la ciudad de Nápoles se centraron en conocer las instalaciones, organización, recursos y modo de trabajo, tanto del Instituto Isabella d´Este Caracciollo, como de las diversas empresas visitadas que forman parte de nuestra especialidad de Imagen Personal. Adicionalmente, se realizaron las gestiones para la posible realización de prácticas FCT de nuestro alumnado en las empresas.

La visita comenzó el primer día en el “Istituto Isabella d´Este Caracciollo a Napoli”. Este Instituto fue un antiguo convento de monjas que enseñaban a hacer y arreglar prendas de ropa. La Iglesia lo cedió para ser utilizado para la enseñanza, siendo aprovechadas las instalaciones para la Formación Profesional de Moda. Además, contaban con la especialidad de Turismo, que en la actualidad se ha reducido a algunos cursos de especialización debido a la amplia oferta de formación que existe en la ciudad. Estos estudios de Moda tienen una duración de 5 cursos académicos como máximo, donde, según niveles, realizan cualquier prenda de vestir y complementos, tanto vestidos actuales como antiguos vestidos de época con ciertas actualizaciones y con bastante sofisticación. Realizan y colaboran en representaciones como el belén de personas de la Catedral de Nápoles, pases de modelos de diseñadores o también los suyos propios.

Me mostraron todas las instalaciones del departamento y los trabajos que realizaba el alumnado “in situ”, tanto en aula como en talleres, donde hacían desde el inicio sus diseños y patrones, hasta la finalización de las prendas.

Durante la tarde visité una academia de peluquería que cuenta con un aula amplia y bien acondicionada para la formación y un taller adjunto para las prácticas. Además, cuentan con peluquería para caballero, para señora y unas cabinas con diversa aparatología para tratamientos estéticos, además de una línea personalizada de cosméticos de tratamientos capilares. También mostraron la disponibilidad para la formación y realización de las prácticas para nuestro alumnado.

Al siguiente día me explicaron todo aquello referente a las relaciones de ERASMUS + y su modelo de alternancia en las prácticas del alumnado, donde el profesorado se encuentra junto al alumnado en las mismas empresas durante su estancia de formación práctica. Ese mismo día también realicé unas gestiones con algunos hoteles que realizan eventos y que cuentan con un elevado número de recursos.

El siguiente día me desplacé a la ciudad turística de Caserta, que cuenta con una buena oferta de hoteles para eventos y centros de bienestar y spa. Realicé la gestión con un hotel referencia en la ciudad para la posibilidad de realizar prácticas del alumnado. Asimismo, visité las instalaciones de un centro de “benessere e spa” que cuenta con unas instalaciones amplias, nuevas, modernas e innovadoras, tanto allí como en Torino y Roma.

En la última jornada, desde el Instituto me acompañaron a una fábrica familiar artesanal  de  vestuario masculino de lujo.  Cuentan con dos edificios de dos plantas en la misma fábrica con al menos 250 trabajadores, donde visitamos todas las instalaciones, desde el inicio con dos pasillos con telas de calidad, pasando por las salas de realización de bocetos y patrones, todas las fases de fabricación con sus 7 controles de calidad, hasta los últimos detalles del acabado y el producto final, terminando con la tienda para la venta al público.

ERASMUS + 2023-2024 – Job shadowing en La Haya

Nº de proyecto: 2023-1-ES01-KA121-SCH-000144598

PROGRAMA ERASMUS+ KA121 – Job shadowing

European School Den Haag – La Haya (Países bajos)

3-8 de marzo 2024

Nuestros compañeros del departamento de Tecnología, Vicent Pons y Diego Cogollos, realizaron una movilidad de job shadowing (aprendizaje por observación) en la European School Den Haag en La Haya (Países bajos) dentro del marco Erasmus+.  

En esta semana de trabajo entraron en contacto con el sistema educativo holandés y con el sistema de las “European Schools”. Estas escuelas se encuentran tan solo en aquellas ciudades europeas que son sedes de organismos oficiales europeos. En España tan solo existe una y está en la ciudad de Alicante, sede de la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea. 

Realizaron una experiencia inmersiva en las clases de TIC y visitaron los talleres del centro (Talleres de Física, Química y Biología) conociendo de primera mano cómo prepararan los talleres para las prácticas del alumnado.  

Siguiendo las directrices del proyecto K121 de nuestro instituto TIC, sostenibilidad e idiomas, también realizaron visita a los alrededores del centro y la misma ciudad de la Haya, usando como único medio de transporte la bicicleta.

El fin de esta visita era prepara una futura colaboración con la Escuela Europea de la Haya, en la que cabe la posibilidad de intercambiar alumnado de nuestro instituto con el suyo o de realizar un proyecto en común: un huerto ecológico.