Erasmus FP superior

L’IES Salvador Gadea posseeix la Carta Erasmus d’Educació Superior, un document que habilita el nostre centre per a promoure iniciatives internacionals en el marc de l’educació superior durant el període 2021-2027. D’aquesta manera pretenem continuar fomentant la mobilitat del personal i de l’alumnat de cicles formatius de grau superior per a realitzar formació, estudis i pràctiques en països tant europeus com no europeus.

Actualment, des del nostre centre participem en el programa Erasmus+ d’Educació Superior mitjançant un projecte KA-131 que ens permet realitzar mobilitats d’estudiants per a pràctiques i de personal per a formació i docència.