EXPERIÈNCIES ALUMNAT DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

KA103 / KA107 / KA131HED

Mobilitats d’estudiants per a pràctiques

ASSESSORIA D’IMATGE

Organització d’esdeveniments

Attard (Malta)
Ħal Għargħur (MT)
Attard (Malta)
Attard (Malta)
Roma (Itàlia)
Mosta (Malta)
Anzio (Itàlia)

ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR

Qawra (Malta)

Marrakech (Marroc)

Qawra (Malta)

ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA

Msida (Malta)

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL

Bad Kreuznach (Alemanya)

DESENRROTLLAMENT D’APLICACIONS WEB

Varsòvia (Polònia)