Portfolio Europeu de les Llengües

El Portfolio Europeu de les Llengües (PEL) és una iniciativa pedagògica del Consell d’Europa que, seguint les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, proposa que la ciutadania de la Unió Europea tinga al seu abast un document personal en què s’incloga informació sobre les llengües i les cultures que coneixen.

El PEL pretén promoure el plurilingüisme i afavorir la multiculturalitat, amb la intenció de conservar el valuós patrimoni cultural i lingüístic d’Europa, així com facilitar la mobilitat interna en el context europeu.

El Portfolio Europeu de les Llengües en el seu format electrònic (e-PEL) està format per tres parts: el Passaport, la Biografia i el Dossier.

• El Passaport: fa referència a les competències lingüístiques adquirides en les diferents llengües. En aquesta secció podem enregistrar el nivell de competència i fluïdesa en les diferents llengües treballades.
• La Biografia: recull les experiències lingüístiques i culturals de les seues i els seus parlants i ajuda a les persones que l’utilitzen, a millorar el seu aprenentatge d’una llengua.
• El Dossier: recull els treballs realitzats per l’estudiant en totes i cada una de llengües que coneix, en qualsevol format (certificats, diplomes, treballs escrits, projectes, gravacions en àudio i/o vídeo, presentacions, etc.)

Mitjançant aquest enllaç, teniu l´opció de planificar i gestionar el vostre e-PEL. Al mateix temps, podem utilitzar aquest document com a instrument d’autoavaluació que ens motive a reflexionar sobre quins son els nostres objectius en l’aprenentatge de llengües.

En aquesta secció podreu trobar una mostra de les diverses activitats del projecte Portfolio Europeu de les Llengües (PEL), plurilingüisme i el respecte a la diversitat al CIPFP Batoi.

Gràcies equip PEL!

Històric de Projectes

Curs 2023-2024:Producte Final Portfolio
Curs 2022-2023:Producte Final Portfolio
Curs 2021-2022:Passaparaula Nuclear
Curs 2020-2021:ROLE PLAY INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO (DVP)
ACTIVITAT: Disseny d’una escola infantil
Curs 2018-2019:PROJECT: A WEEKEND TRIP TO THE BRITISH ISLES (for impaired people)
Curs 2017-2018:DHCP Service Start up: From hardware to software