Acreditacions professionals

En què consisteix el programa?

El programa consisteix en un procediment pel qual la persona candidata adquireix una acreditació oficial de les seues competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació, prèvia avaluació d’aquestes.

Aquest procés permet acreditar unitats de competència que formen part d’un Títol de Formació Professional o d’un Certificat de Professionalitat.

Com obtinc l’acreditació?

Finalitzat el procediment, la comissió d’avaluació indicarà la formació complementària que el participant ha de cursar, si desitja continuar la seua formació per a obtindre el Títol de Formació Professional o el Certificat de Professionalitat.

A qui li pot interessar?

Si has adquirit els teus coneixements professionals desenvolupant una activitat laboral i no tens titulació, després d’unes proves concretes, una acreditació amb validesa en tot el territori nacional i orientacions sobre com cursant una formació complementària, podràs obtindre el Títol de Formació Professional o el Certificat de Professionalitat.

  • Si vas abandonar els teus estudis per a incorporar-te al món laboral i has aprés la teua professió en el teu lloc de treball.
  • Si has realitzat activitats no remunerades que t’han permés adquirir competències del món laboral o
  • T’has format per vies no formals.

Com m’inscric?

Accedint professionals al següent enllaç: https://ceice.gva.es/es/web/cualificaciones-profesionales

Què acreditem en el nostre centre?

  • Imatge Personal
  • Hostaleria i Turisme