Tràmits

Des d’aquest menú, els alumnes trobaran informació i models per a realitzar diferents tràmits relacionats amb els seus estudis. Per a més informació de tràmits administratius, poden enviar un email a  secretaria@cipfpbatoi.es  i per a informació docent, a l’email  info@cipfpbatoi.es

CONVALIDACIONS

SOL·LICITAR EL TÍTOL

SOL·LICITUD GENERAL

SOL·LICITAR L’EXEMPCIÓ FCT

IMPRÉS DE TAXES

PLA D’ATENCIÓ SANITÀRIA

RECLAMACIÓ DE QUALIFICACIONS

SOL·LICITAR L’ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

SOL·LICITAR LA RENÚNCIA A UNA CONVOCATÒRIA

SOL·LICITAR CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA (gràcia)