Formació Professional Reglada

Formació Professional Dual

La Formació Professional Dual està basada en una major col·laboració i participació de les empreses en els sistemes de Formació Professional.

Amb este sistema de formació es pretén que l’empresa i el centre de formació professional apropen els seus vincles, unisquen esforços i afavorisquen una major inserció de l’alumnat en el món laboral durant el període de formació.

L’alumnat comença la formació en el sistema ordinari, i després de ser informats en les tutories, decideixen si volen optar a incorporar-se al sistema dual.

Més informació …