Qualitat i Millora Continua

ISO 9001:2015

El nostre projecte

El CIPFP BATOI és un centre especialitzat en Formació Professional amb la missió i clara voluntat de servici a la societat compromés amb el seu entorn productiu.

És per això que treballa per mantindre un servici de qualitat basat en els principis recollits a la seua POLÍTICA DE QUALITAT.

Missió, visió i valors

Missió

La missió del CIPFP Batoi és atendre la demanda de formació de l’entorn, mitjançant la preparació professional òptima que permeta una integració laboral dels seus estudiants, treballadors i professionals, altament qualificats per als treballs que necessita la societat actual.

Visió

La nostra visió és aconseguir que tots els nostres alumnes reben una adequada formació adaptada a les necessitats de les empreses utilitzant metodologies docents actives per a aconseguir una incorporació plena al món laboral.

Valors

Són valors del CIPFP Batoi:

  • INNOVACIÓ. Disposats a l’avanç, a obrir nous camins.
  • PARTICIPACIÓ. Participació de tots els que constituïm la comunitat educativa del centre.
  • SUPERACIÓ. La innovació permetrà superar els nous reptes i les metes que ens proposem.
  • ADAPTACIÓ. Estem en la realitat, atenem a les necessitats de l’entorn i som receptius als canvis.
  • EFICIÈNCIA. Aconseguir els nostres objectius aprofitant al màxim els recursos disponibles respectant l’entorn.

Mapa de processos