Proves d’idiomes

Proves que poden realitzar l’alumnat del nostre centre que vulguen acreditar-se al nivell A2 del MCER Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Podem trobar més informació sobre aquestes a la web de Conselleria.

Proves que poden realitzar els alumnes del nostre centre que vulguen acreditar-se al nivell A2 del MCER Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Podem trobar més informació sobre aquestes a la web de Conselleria.