Departament d’Orientació

El Departament d’ Orientació es un servici de suport que realitza les següents funcions al centre:

 • Informació, orientació i assessorament d’itineraris acadèmics i professionals.
 • Assessorament en planificació i tècniques d’estudi.
 • Contribuir al desenrotllament del Pla d’Acció Tutorial.
 • Assessorament psicopedagògic.
 • Coordinació amb altres institucions de l´entorn: Ajuntament, Serveis Socials, Centres de Salut…

La seua ubicació és el primer pis de l’entrada principal.

DíaHores d’atenció
Dilluns11:00h a 12:30h – 18:00h a 19:50h
Dimarts11:55h a 13:45h – 15:00h a 16:40h
Dimecres11:00h a 12:30h – 11:55h a 13:45h – 17:00h a 18:55h
Dijous11:00h a 12:30h – 15:50h a 16:45h
Divendres7:55h a 9:45h – 11:00h a 12:30h

Informació d’interés

1.- Recursos

Aprender a estudiar – Raúl Martínez – Colegio Villa de Móstoles

2.- Págines d’informació general

3.- Proves d’accés als cicles formatius

Normativa

 • Orde 13 març 2009 – Regula accés, estructura i exempcions.
 • DOCV- Resolucions de convocatòria anual amb calendari d’inscrició, horari de provés imprés d’inscripció.

Orientacions

 • Explicació de l’accés i prova per nivells Grau Mitjà o Grau Superior.

4.- Proves d’accés als cicles formatius

Proves lliures per a l’obtenció del títol de Graduat en ESO

Es realitzaran dos convocatòries anuals en els mesos de juny i octubre. Per a presentar-se a la prova, els aspirants acreditaran la seua Identitat per mitjà de DNI o NIE, en cas d’estrangers residents. Podran inscriure’s aquelles persones que complisquen, almenys, 18 anys l’any natural de la convocatòria. La formalització de la matrícula es realitza en les direccions territorials d’Educació, durant el mes d’abril per a la convocatòria de juny, I en la segona quinzena d’agost i primera setmana de setembre, per a la convocatòria d’octubre.

Hi han exemples de proves anteriors i legislació.

Més informació

Proves lliures per a l’obtenció del títol de Batxillerat

a prova, per a majors de 20 anys, disposarà d’una convocatòria per curs acadèmic. El termini d’inscripció en la prova i de realització de la mateixa serà determinat mitjançant una resolució de la direcció general competent en matèria d’ordenació acadèmica, que publicarà la convocatòria corresponent en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Així mateix, esta direcció general publicarà la convocatòria en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d’educació i en quants altres mitjans permeten la difusió de la convocatòria.

La realització dels tres exercicis de la prova, amb les seues corresponents parts, s’efectuarà en un únic dia i de forma simultània en diferents localitats de la Comunitat Valenciana.

Més informació

5.- Accés Universitari

 • Conselleria Educació
  • Proves d’Accés
   • http://www.ceice.gva.es/univ/val/prueba_acceso.htm
  • Notes de tall i preinscripció
   • http://www.ceice.gva.es/univ/val/preinscripcion.htm
  • Guia de Titulacions
   • https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo;jsessionid=B74FEFC1292F398A209FC6DC60F1F0AE
  • Guia de titulacions
   • https://orientaguia.wordpress.com/2014/10/20/que-quiero-ser-guia-de-grados
 • UNED
  • www.uned.es/
 • Universitat Politècnica
  • Campus Alcoi
   • http://www.epsa.upv.es/campus.php?lang=es
  • Campus Gandia
   • http://www.upv.es/entidades/EPSG/
  • Campus València
   • http://www.upv.es
 • Universitat Miguel Hernández Elx
  • http://www.umh.es
 • Universitat Alacant
  • http://www.ua.es
 • Universitat de València
  • Campus València
   • http://www.uv.es
  • Campus Ontinyent
   • http://www.uv.es/ontinyent/
 • Universitat de Castellò
  • http://www.uji.es

6.- Treball

En España

 • Servef
  • http://www.ocupacio.gva.es:7017/portal/web/home
 • Empleo GOB
  • http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darseAlta.html
 • Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal)
  • http://www.sepe.es
  • https://puntodeencuentro.sepe.es
 • Empléate
  • https://empleate.gob.es/empleo/
 • Loquo
  • http://www.loquo.com/ca/ofertes-de-treball/valencia/
 • Ipsojobs
  • http://valencia.ipsojobs.com
 • Trabajos.com
  • http://www.trabajos.com
 • Infojobs
  • https://www.infojobs.net/ofertas-empleo
 • Infoempleo
  • http://www.infoempleo.com
 • Canaltrabajo
  • http://www.canaltrabajo.com
 • Laboris
  • http://www.laboris.net
 • Fundación Adecco
  • http://www.fundacionadecco.es
 • Voluntariat
  • http://www.hacesfalta.org
 • Treball
  • http://www.curriculumselector.com
 • Ocupació
  • http://www.portalparados.es
 • Trabajo
  • http://ww2.trabajo.com
 • Contratos temporales
  • http://secure.eurofirms.es/default.aspx

En Europa

 • Red Eures
  • https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=es&acro=job&catId=482&parentCategory=482
 • EuroBruselas
  • http://www.eurobrussels.com/job_search.php
 • Generalitat Valenciana – Europe Direct
  • http://www.vicepresidencia.gva.es/web/europe-direct-valencia
 • Parlamento europeo en España
  • http://www.europarl.es
 • Información europea
  • http://europadirectoandujar.blogspot.com.es/p/enlaces-de-interes.html
 • Comisión Europea
  • http://ec.europa.eu/

Oposicions

Algunos buscadores (públicos y privados) que te pueden ser de utilidad si estas interesado en trabajar en la función pública:

 1. El buscador de la Generalitat Valenciana/PROP.
 2. 060.es
 3. Opobusca
 4. Oposiciones y concursos
 5. Empleo Público
 6. E-magister

7.- Alumnat amb necessitats educatives específiques

 •  Conselleria d’Educació
  • http://cece.gva.es/ocd/areacd/val/plan/esp
 • Cocemfe Federació d’Associacions de persones amb discapacitat fisica i oprganica de la provincia d’Alacant
  • http://www.cominet.org
 • Associació de minusvàlids
  • http://www.upapsa.com
 • Associació de famílies de persones amb discapacitat auditiva
  • http://www.apanah.com
 • Discapacitat auditiva
  • http://www.fesord.org
 • Discapacitat visual
  • http://www.once.es
 • Discapacitat física, psiquica i sensorial
  • http://www.portalento.es