Subvencions d’Alumnat d’FP

Tota la informació …

Llistats definitiu

Publicat el llistat de beneficiaris de les SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT VALENCIANA per a la modalitat de desplaçament, manutenció i allotjament corresponents al curs 2021/2022.

Llistats provisionals

Tràmit

Les persones beneficiàries de les ajudes ja poden realitzar el tràmit automatitzat d’alta de la domiciliació bancària en l’Administració de la Generalitat, per a efectuar l’ingrés de l’ajuda.

Es realitza a través del procediment PROPER en https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648