Subvencions d’Alumnat d’FP

Tota la informació …

Convocatòria

Sol·licitud

Llistats definitius

  • Llistat de subvencions definitiu concedides.

Llistats provisionals

D’acord amb l’apartat 9.8 de la convocatòria, les persones interessades tindran un termini de 3 dies hàbils per a reclamacions (fins al 17 de juliol). Les reclamacions es presentaran en la Secretaria del centre.No es pot acceptar documentació addicional ni considerar fets nous i/o diferents als que es va tindre en compte en el moment de la sol·licitud.”