FP Grau Mitjà (VET)

 • Presentació de sol·licituds per al curs 2024/25: Data límit 11 de juny
  • Formulari
 • Es valorarà la realització d’entrevistes personals amb el departament d’Erasmus + durant el mes de juny
 • Publicació dels candidats seleccionats: Finals de Juny de 2024
  • Els llistats de baremacions Erasmus+ per al curs 24/25 queden publicats al tauló del centre. S’obri un termini de reclamacions als mateixos de dos dies hàbils. Les reclamacions es presentaran al registre de la secretaria del centre. Si transcorregut el termini de reclamacions no se n’ha presentat cap, els llistats provisionals es consideraran definitius
 • Vols viure una experiència diferent?
  • Emplena aquest formulari d’inscripció i fes-li-ho saber al teu tutor.
 • Què es tindrà en compte en FCT Erasmus +?
  • Tenir tots els crèdits aprovats abans de la mobilitat (si se superen 240 hores no es pot fer la FCT)
  • Nota mitjana de primer (30%)
  • Nivell de llengua amb titulació oficial A1 (5%) A2 (10%) B1 (15%) B2 (20%)
  • Valoració equip docent de primer curs a l’avaluació final (50%)
  • Aportació prèvia d’empresa on fer les pràctiques. Tindran preferència a la llista d’espera els candidats que aporten empresa.
 • Quantes beques hi ha disponibles?
  • S’espera almenys una beca per curs i per cicle. En cas de no haver-hi candidats en el cicle passaran a la família professional, si tampoc hi ha candidats en la família professional passaran al candidat que més nota tinga de la llista general. Estem a l’espera de l’adjudicació definitiva del curs 24/25
 • Quina és la quantia de la beca?
  • Està tot cobert: viatge, allotjament i manutenció
 • Quins documents necessites? (una vegada has sigut seleccionat)
  • Carta de presentació en anglés.
  • Europass en anglés.
 • També et pot interessar:
 • Coordinadora Erasmus + superior