Educa 2.0

Què es EDUCA 2.0?

Aquest gran projecte d’innovació educativa, a l’hora engloba diferents i multiples projectes de diversa índole.

  • Ens permet posar en marxa una metodologia de caràcter interdepartamental on podem intercanviar experiències i coneixements entre els diferents grups d´alumnes i professorat dels diferents cicles formatius i departaments, enriquint-se mutuament.
  • A més engloba projectes amb coordinació d’entitats, empreses i altres recursos del nostre entorn, i projectes per a la millora del funcionament del propi centre, feedback alumnes/profesors sobre les necessitats de millora, gestió del centre, seguretat, difusió, dinamitzar la imatge del centre, …
  • També ens permet intercanviar experiències i coneixements entre els propis professors, a més de disenyar i elaborar materials didàctics innovadors.

Assenyalar que, com a EIX METODOLÒGIC, molts d’aquestos projectes comporten una implicació de l’alumnat a partir de la qual podran aprendre mitjançant el disseny i la creació directa d’activitats, continguts, materials… promovent així un
aprenentatge molt efectiu i trasnformador i plenament vinculat amb el món laboral real.

Per a aquesta metodologia ens basem en el “cono de l’aprenentatge” d’Edgar Dale segons el qual, l’aprenentatge és més efectiu quan hi ha una implicació i participació més activa per part de l’alumnat.
D’aquesta manera, i tenint aquest esquema com a referent, amb la realització del projecte, el nostre alumnat es situarà en el tram inferior, segons el qual l’alumnat aprendrà a partir de realitzar el que vol aprendre i per tant propícia el tipus
d’aprenentatge més eficaç.

Per què EDUCA 2.0?

Cada vegada, resulta més important l’adaptació dels alumnes al lloc de treball. Aquests llocs de treball cada dia són més canviants i requereixen, a banda dels coneixements tècnics clàssics, una alta capacitat d’adaptació a nous reptes i d’un
autoaprenentatge continu.

Per altra banda, és molt important que els alumnes treballen en equip i tinguen una participació activa i amb lideratge. Actualment, en la majoria dels llocs de treballs, els treballadors necessiten una capacitat de relació amb altres persones de la
mateixa empresa, però també sobre tot amb persones d’altres especialitats i amb formacions molts diferents.

En la formació professional, hem de formar a professionals per al nostre àmbit i que isquen a les empreses en una situació el més real possible. És a dir, necessitem el contacte directe amb les empreses del voltant i conèixer de primera mà quines
metodologies i/o tecnologies utilitzen, però també les seues formes d’organitzar-se i/o estructurar-se a l’hora d’aconseguir els seus reptes u objectius.

Amb tot el que s’ha comentat de manera abreujada, sorgeix la necessitat de fer canvis en el sistema educatiu i començar aquests projectes on volem promoure aquestes característiques o necessitats que han de complir els nostres alumnes per a tindre
èxit al món laboral.

Per últim, també hi ha una part important sobre l’autoocupació i/o empreneduria, on volem crear un viver d’empreses (reals o no) de diferents característiques o perfils tècnics, que puguen dur-se a la pràctica en un futur més o menys immediat.