L’alumnat de 1r d’atenció a la dependència realitza un campament.

El grup de 1r d’Atenció a la dependència del torn de matí ha realitzat un campament de dos dies a l’alberg d’Agullent. En este campament l’alumnat ha pogut aplicar les dinàmiques de grup que prèviament havien planificat en classe, totes elles adreçades a persones en situació de dependència. La planificació i aplicació de diferents dinàmiques de grup és una de les competències que l’alumnat ha adquirit i podrà fer servir en la seua incorporació al món laboral en l’àmbit de l’oci i el temps lliure en persones amb dependència.

Tant l’alumnat com el professorat valora molt positivament aquesta experiència, no sols per l’aprenentatge, també per ser una experiència enriquidora que ha ajudat a millorar la cohesió grupal.