El Consell escolar aprova la continuïtat de la jornada escolar

En la sessió extraordinària del Consell escolar del passat 28 de març, es va aprovar per unanimitat dels membres assistents (representants de tots els sectors de la comunitat educativa) mantenir els dos plans presentats a votació, l’actual Pla Específic d’Organització de la Jornada Escolar i el Pla lingüístic del centre.

D’aquesta manera l’escola continuarà amb la mateixa organització horària, amb l’horari lectiu en jornada contínua, de 9 a 14 hores, i després de dinar, amb període d’activitats complementàries fins a les 17 hores.

També es va passar a votació i, per tant, la seua aprovada continuïtat del pla lingüístic de centre, amb la progressió d’una de les novetats d’aquest curs en primer de primària, la qual és la incorporació de l’àrea de Naturals Science, i que el pròxim curs continuarà a segon de primària.

El Consell escolar, com a representació de la comunitat educativa, segueix apostant en aspectes com aquests plans, els quals suposen la millora de l’educació al nostre centre. Continuem creixent i aprenent junts.