Ferramentes TIC durant crisi COVID19

Hola,

En aquesta entrada us faig arribar informació que ens ha enviat el nostre Coordinador TIC provincial, Tàfol Nebot, respecte a les ferramentes TIC que la GVA posa al nostre abast i que podem fer servir durant aquests dies de crisi pel COVID-19.

———-

Per a la vostra informació i a falta d’instruccions oficials, dir-vos que en el portal CvTIC tenim informació de totes les eines que la GVA posa a disposició de la comunitat educativa. Sobre formació a distància pot resultar d’especial interès la plataforma AULES. Des del curs 2019-2020, els centres i el professorat no universitari, que depenen de la Conselleria d’Educació, tenen a la seua disposició una nova aula virtual anomenada Aules.

Aules és un lloc web destinat a l’e-learning, desenvolupat per i per a docents, amb vocació d’universalitat, senzillesa, i accessibilitat des de qualsevol dispositiu. Hi tenen cabuda les aules virtuals destinades a la formació a distància i també els espais per a complementar les classes presencials de tots els ensenyaments i nivells educatius.

Qualsevol docent dels centres públics pot, crear una aula virtual i començar a treballar-hi. I tot això complint la normativa de protecció de dades, ja que la informació resideix en tot moment en servidors propis de la Generalitat.

Aules està basat en Moodle (versió 3.5 en l’actualitat), una plataforma de gestió de l’aprenentatge, basada en programari lliure, utilitzada àmpliament a tot el món. Moodle ja disposa d’una app per a dispositius mòbils (Moodle Mobile), que permet l’accés centralitzat a totes les aules virtuals en les quals puga participar un usuari.

Per a començar a treballar amb Aules NO és necessari cap mena de sol·licitud, n’hi ha prou amb tindre usuari i contrasenya d’Itaca.

Amb aquesta contrasenya tindreu accés a la creació de les vostres pròpies aules virtuals i al vostre espai de formació personal, on trobareu les aules virtuals de les formacions que estigueu realitzant a través del CEFIRE.

Si a més impartiu docència en infantil, primària, secundària, batxillerat o FP, podreu crear les vostres aules virtuals amb matriculació sincronitzada amb les dades d’alumnat d’Itaca. La resta d’ensenyaments s’incorporaran progressivament a aquest tipus de matriculació.

Com a recordatori, us enllace el Butlletí CvTIC monogràfic de la plataforma AULES, on podreu trobar un seguit d’entrades relacionades totes amb la plataforma. Estan organitzades en cinc seccions: la més interessant per començar és l’anomenada “primers passos”, com el seu nom indica intentem que siga una guia per al personal que vol començar a usar Aules. La tercera secció, “Coneix Moodle” reprodueix i enllaça alguns articles d’informació bàsica i molt útil de la documentació (oficial i no oficial) de Moodle, el programari que fa funcionar la plataforma Aules. La quarta secció es diu “Propostes pràctiques” i conté articles amb tutorials per a fer algunes de les coses que podem aconseguir amb Aules. Per últim, la secció “Ajuda” conté articles sobre com seguir buscant informació si no en tenim prou amb el que hi ha en el butlletí.

Us enllace de nou la pàgina web on posem tota la informació i novetats que generem sobre Aules. És possible que en els propers dies, generem més documentació relacionada amb l’ús de les TIC per fer front a la crisi del COVID-19, dependrà de les instruccions que ens vagen donant des de instàncies superiors.

Salutacions,

Tàfol