Coneix al nostre equip

sergio

Sergio Mestre Froissard

Direcció, gestió de centres i qualitat

pp

José Muñoz Jimeno

TAEA-Tecnologies aplicades a l'educació i l'aprenentatge

gramatge

Josep Antoni Gramatge Garcia

Plurilingüisme

david

David González Devís

Coeducació

consuelo

María Consuelo García Ortiz

Àmbit científic

asesor12castello

Santiago Traver Albalat

Escola inclusiva i transició entre etapes

esterc

Ester Catalán Nebot

Formació de persones adultes