Coneix al nostre equip

Elena

Elena Aris Beltran

Direcció, gestió de centres i qualitat

pp

José Muñoz Jimeno

TAEA-Tecnologies aplicades a l'educació i l'aprenentatge

gramatge

Josep Antoni Gramatge Garcia

Plurilingüisme

david

David González Devís

Coeducació

leticia

Leticia Lórenz Bernad

Àmbit científic

asesor12castello

Santiago Traver Albalat

Escola inclusiva i transició entre etapes

esterc

Ester Catalán Nebot

Formació de persones adultes

iban

Iban Luis Ortiz Vidal

Artisticoexpressiu
.

Sonia

Sonia Vecino Ramos

Plurilingüisme

sara

Sara Prades Plaza

Àmbit humanístic i social

sergi

Sergio Meseguer Costa

Àmbit científic

mjose

María José Puchol Gil

Educació Infantil

perfil

Raquel Doñate Calpe

Secretaria de direcció