Ponents

Juan Miguel Corchado Badía. Cap d’inspecció d’Educació de la Direcció Territorial de Castelló.

Juan Miguel Corchado Badía, docent per vocació i inspector pel desig de potenciar les grans implicacions que aquest àmbit professional aporta a la millora del sistema educatiu. Inspector en cap de Castelló i professor Associat de l’UJI. Un m’aporta reptes i aprenentatge en aquesta professió i l’altre el contacte amb la docència que sempre enyore. Convençut que l’educació és un dret al llarg de la vida, el meu compromís resideix a sentir il·lusió per il·lusionar a aquells que desitgen compartir les meues conviccions pedagògiques.
Segurament el concepte de “transformació” és el que millor reflecteix la superació i l’evolució d’un sistema. Les organitzacions que aprenen es caracteritzen pel dinamisme i la capacitat d’adaptació a l’evolució social de la qual formen part. La millora constant és el camí que ens fa superar l’immobilisme i respondre a les demandes d’una societat canviant.
El currículum és la gran eina, el vertader instrument que dota de sentit la labor del docent com ”pràctic-reflexiu”. La necessitat d’una constant atenció al “què” i “per a què” ensenyem i aprenem, ens commina a comprovar constantment la interrelació de tots els elements que intervenen en el procés d’ensenyament i aprenentatge.
Créixer al llarg i a l’ample, del perfil d’eixida a l’aprenentatge al llarg de la vida, de la centralitat a l’autonomia, són alguns dels nous paradigmes que portaran no sols canvis de formes, sinó també de fons. La formació inicial i permanent, les noves competències docents seran els grans desafiaments que ens acompanyaran en temps on tots i totes estem cridats a assumir un renovat protagonisme en aquest procés de transformació.

CRA Benavites. Quart de les Valls (València). Jaume Olmos (Director)

Per poder dur a terme el somni d’una escola basada en el diàleg, la participació, la democràcia i l’aprenentatge cooperatiu és importantíssim que tot el professorat, les families, l’alumnat i el nostre entorn treballem junts braç a braç, aprofitant-nos de l’experiència dels més veterans i de l’impuls dels més joves. Hem de fer junts aquest viatge i això implica remar junts i en el mateix sentit.
Volem ser un CRA democràtic, participatiu, dialogant, en moviment i en continua reflexió. Un CRA on tota la comunitat educativa participe de forma activa i ens ajude a transformar el nostre entorn. A la fi… quelcom més que un Centre Rural Agrupat, Som una escola participativa, democràtica, viva, en creixement, dialogant i oberta a tothom! Som més que un CRA.

IES Andreu Sempere. Alcoi (Alacant). Jesús Martínez

L’IES Andreu Sempere és centre públic d’Educació Secundària, Batxillerat (3 modalitats) i Formació Professional (Arts gràfiques) amb 405 alumnes que està situat al barri alcoià de l’Eixample. La plantilla està formada per 51 professors i 9 treballadors d’administració i serveis.
El centre, que forma part de la Xarxa d’Escoles Associades UNESCO i de la Xarxa Mai Més de l’Amical de Mauthausen, està pendent de l’execució d’un projecte de remodelació i ampliació previst al Pla Edificant. Si podem destacar algunes coses, treballem per àmbits a 1r i 2n d’ESO des de fa uns anys, realitzem el Programa de coordinació horària amb el Conservatori Professional d’Alcoi, participem en el Portfolio Europeu de les Llengües i tenim concedida una Acreditació Erasmus+ per al període 2021-2027, a més de moltes altres iniciatives, projectes i bones pràctiques.
https://portal.edu.gva.es/iesandreusempere/es/inici/

Xavier López Ortín. Educador i Director de l’Escola Octavio Paz (Barcelona).

Apassionat de l’educació com a eina de transformació individual i social i defensor del paper fonamental que hi té la comunitat educativa, li agrada produir canvis respectant el benestar emocional i potenciant la creativitat i l’ajuda mútua.
Mestre i director per vocació, convençut de la importància de cadascuna de les persones i de la força del grup per superar les dificultats, assolir reptes i millorar l’entesa social, està al capdavant de l’equip humà de l’Escola Octavio Paz on gestiona, actúa, somia, coordina, il·lusiona, estableix xarxes, busca aliances, respecta els ritmes de cadascú, crea espais de convivència i de reflexió i sobretot acompanya l’infant posant-lo al centre de l’aprenentatge.
https://www.escolaoctaviopaz.cat/

Pla Edifican’t. Victor García i Tomàs. Director General d’Infraestructures Educatives.

Edificant, el pla de construcció, reforma i millora dels centres educatius, està regulat pel Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i l’equipament de centres públics docents de la Generalitat.

Aquest pla és un potent instrument per agilitzar els tràmits i permet els ajuntaments que se sumen voluntàriament al programa avançar en la tramitació dels expedients per a les actuacions que es consideren prioritàries als seus centres educatius i que estiguen incloses al mapa d’infraestructures educatives. Així, és l’administració local qui posa en moviment els projectes, la contractació i la certificació de l’obra, mentre que la Conselleria reserva el crèdit i, una vegada s’ha executat, fa els pagaments. En tot cas, la Generalitat pot demanar en qualsevol moment informació sobre la gestió municipal de la competència delegada, així com enviar personal comissionat i formular els requeriments pertinents, si escau.

El seu pressupost inicial va ascendir als 700 milions d’euros, encara que a l’abril de 2019 la Conselleria d’Educació va ampliar aquest capital fins als 1.000 milions. Actualment, el termini d’execució del programa s’estén fins a 2024. Addicionalment, el conseller Vicent Marçà va anunciar una nova ampliació de 700 milions d’euros i una duració del pla fins a 2027.

Amb aquesta estratègia basada en la delegació de competències, s’ha accelerat la remodelació i modernització del parc públic de centres educatius, que en les últimes dècades havia atribuït greus deficiències. La més coneguda de totes elles, els barracons. Actualment, ja s’han delegades als ajuntaments 659 actuacions per un valor de 998 M€. D’aquestes, s’han executat 299 obres delegades per un valor de 120 M€ i es troben en execució actualment 126 amb un import de 273 M€.

Eines per al canvi. Mabel López Albors. Directora del CEFIRE d’Educació Infantil.

Dins de la formació permanent del professorat, Eines per al canvi és un model de formació en fase d’investigació, dissenyat pel CEFIRE d’Educació Infantil.
Aquest està pensat per a, abans de realitzar cap canvi, analitzar, reflexionar i situar-se en les diferents realitats tant individuals com d’equip dels claustres, possibilitar el canvi als centres que ho tinguen decidit o promoure la necessitat del mateix. Contextualitzar les necessitats i establir el punt de partida és fonamental per a determinar què volem canviar i per a què.

El seu recorregut permet acompanyar centres educatius públics d’Educació Infantil i Primària que volen iniciar processos de transformació i avançar en el canvi del paradigma educatiu i la cultura de centre.

https://portal.edu.gva.es/cefireinfantil/va/cefire-2/destaca/eines-per-al-canvi/

Aules Transformadores. Oscar Gonzalvo Gutiérrez. Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat.

El curs 2021/2022, la Subdirecció General de Formació del Professorat crea una xarxa d’aules de formació baix el nom “Aules Transformadores d’espais i metodologies educatives”. Es tracta de laboratoris d’innovació on es mostren les possibilitats d’organització d’espais flexibles amb presència de mobiliari versàtil i tecnologia punta, adaptats per a l’ús de metodologies educatives que afavorixen el desenvolupament d’habilitats i competències. Són una mostra de diferents formes d’organització i mobiliari perquè els docents experimenten, no perquè les repliquen necessàriament tal qual en una aula del centre.

L’objectiu de la xarxa és desenvolupar formacions per tal d’explorar les possibilitats pedagògiques de flexibilitzar els espais d’aprenentatge en combinació amb les tecnologies, per a millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge a través de les metodologies actives.

 Per a tal fi, es crearan formacions que tinguen com a objectiu:  

  • Promoure la reflexió sobre les metodologies, el seu ús i la seua adaptabilitat a la realitat d’aula.
  • Facilitar l’experimentació de diferent tipus de mobiliari versàtil, per a la creació de situacions diverses d’aprenentatge.
  • Mostrar les possibilitats d’utilització de tecnologia diferent dins dels procesos d’ensenyament/aprenentatge.

https://portal.edu.gva.es/aulestransformadores/