Informació pràctica als coordinadors de formació en centre

Tota la informació publicada per Formació del Professorat relativa al Pla Anual de Formació del Professorat podeu trobar-la en aquesta pàgina.