Què és Aules?

A partir del curs 2019-2020, i amb una obertura progressiva, els centres i el professorat no universitari, que depenen de la Conselleria d’Educació, tindran a la seua disposició una nova aula virtual anomenada Aules.

Aules és un lloc web destinat a l’e-learning, desenvolupat per i per a docents, amb vocació d’universalitat, senzillesa, i accessibilitat des de qualsevol dispositiu. Hi tenen cabuda les aules virtuals destinades a la formació a distància reglada (Formació del Professorat, Formació Professional Semipresencial, CEEDCV, etc…), els espais per a complementar les classes presencials de tots els ensenyaments i nivells educatius, que inclouen un quadern per al professorat, i uns entorns col·laboratius que faciliten el treball col·laboratiu entre grups de docents i la comunicació interna de claustres, departaments i fins i tot l’Administració de la Conselleria d’Educació.

Qualsevol docent dels centres públics pot, crear una aula virtual i començar a treballar-hi. I tot això complint la normativa de protecció de dades, ja que la informació resideix en tot moment en servidors propis de la Generalitat.

Aules està basat en Moodle (versió 3.5 en l’actualitat), una plataforma de gestió de l’aprenentatge, basada en programari lliure, utilitzada àmpliament a tot el món. Moodle ja disposa d’una app per a dispositius mòbils (Moodle Mobile), que permet l’accés centralitzat a totes les aules virtuals en les quals puga participar un usuari (FP Semipresencial, cursos de CEFIRE, formació presencial, etc.), amb possibilitat d’habilitar notificacions de tramesa automàtica (push) per a estar al corrent de les últimes novetats. Aules comptarà amb un disseny adaptat a cada nivell educatiu, amb funcionalitats com insígnies o prescripció d’activitats complementàries. Malgrat que no es tracta d’una plataforma per a la comunicació amb les famílies, aquestes podran fer ús de les credencials de l’alumnat per a estar al corrent dels avanços dels seus fills, i fins i tot per a rebre notificacions en els seus dispositius mòbils i/o correu electrònic.

Per a començar a treballar amb Aules NO és necessari cap mena de sol·licitud, n’hi ha prou amb tindre usuari i contrasenya d’Itaca.

Amb aquesta contrasenya tindreu accés a la creació de les vostres pròpies aules virtuals i al vostre espai de formació personal, on trobareu les aules virtuals de les formacions que estigueu realitzant a través del CEFIRE.

Si a més impartiu docència en infantil, primària, secundària, batxillerat o FP, podreu crear les vostres aules virtuals amb matriculació sincronitzada amb les dades d’alumnat d’Itaca. La resta d’ensenyaments s’incorporaran progressivament a aquest tipus de matriculació.