2 d’abril de 2020. Dia Mundial de l’Autisme

I ací tenim el video fet per tots i totes!!!!

Moltes gràcies per totes les fotos enviades!!!!

“Puc aprendre. Puc treballar”

Aquest any centrem l’atenció al voltant de dos eixos fonamentals per a la millora de la qualitat de les persones amb TEA: l’accés a una educació i a un treball de qualitat que s’adeqüe a les capacitats, prioritats i necessitats específiques de cada persona amb TEA.

Permetre a les persones amb TEA viure satisfactòriament i de la manera més autònoma i independent possible requereix un canvi de mentalitat en la societat per recolzar les seues capacitats, prioritats i necessitats; crear i mantenir els serveix de suport necessaris i promoure l’accessibilitat del col·lectiu en tots els sectors.

#2abril #PucAprendrePucTreballar #PuedoAprenderPuedoTrabajar