Orientacions sobre el control d’esfínters.

 

Controlar els esfínters és un aprenentatge molt important, s’adquireix quan el xiquet/a està madur, de forma gradual i amb temps. Normalment el control de la micció es realitza al voltant dels tres anys i el de la defecació cap els dos anys i mig. El control diürn sol donar-se entre els dos i els tres anys, mentre el nocturn es fa sobre el cinc. Qualsevol situació de tensió o ansietat pot interferir en el control d’esfínters.

Fases que passen els xiquets/es en l’adquisició del control d’esfínters.

1. Fan pis i caca al bolquer.

2. Avisen que es van fer després que estan bruts.

3. Avisen mentre estan evacuant els seus esfínters.

4. Poden avisar abans de fer-se damunt.

5. Tenen ganes, avisen i arriben al bany sense que se’ls escape.

6. Poden esperar.

Per poder iniciar l’adquisició del control d’esfínters, el xiquet/a ha de tindre consolidats els següents aprenentatges:

1. És capaç de seguir instruccions senzilles del tipus "vine a" i "senta’t".

2. Té consciència de sí mateix (utilitza jo/meu).

3. Presenta un llenguatge mínim per poder ser entès.

4. Posseeix habilitats motrius que li permeten ajupir-se, girar, pujar, baixar, saltar.

5. Sap abaixar-se els pantalons, calçotets sol/a.

Recomanacions per als pares i mares:

  • Tenir molt clar i presents què volem aconseguir.

  • Acompanyar els xiquets/es en aquestes activitats i dir com fer-les.

  • S’ha de dur a terme en un ambient relaxat, tranquil i comprensiu.

  • Evitar riure’s dels xiquets/es o castigar-los per fer-se pipí.

  • Cal recordar que cada nen té el seu ritme i per tant cal confiar en el seu desenvolupament estimulant positivament i ensenyant-li sense preses ni exigències.

  • Si considerem oportú, podem portar un control sobre les hores en què el xiquet/a orina o fa caca durant una setmana.

  • No tornar a posar el bolquer encara que hàgim d’estar canviant contínuament.

  • Aconseguir uns correctes hàbits higiènics requereix per part de pares i mares el seguiment d’una rutina, ordre i horaris fixos que permetin al xiquet/a interioritzar l’hàbit que volem aconseguir i propiciar una major autonomia.

  • Per afrontar tot aquest procés són necessàries per part dels pares actituds de perseverança i paciència.

Enllaços on podeu trobar més informació i recomanacions:

Algunes lectures relacionades amb el tema:

   ¡Caca! Baxter, Incola. Barcelona. Timun Mas, 2003.

   Ja no duc bolquers! DENOU, VIOLETA. Barcelona: Timun Mas, 2004.

   ¡Ya no llevo pañales! Denou, Violeta. Barcelona. Timun Mas, 2004. (Teo)

   ¡Fuera pañales! Watt, Fiona. Londres. Usborne, 2002.

   ¿Y después de los pañales? Borgardt, Marianne. Barcelona. Timun Mas, 1996.

   – ¡Pipí en l’herba! BONNIOL, MAGALI. Barcelona: Corimbe, 2002.

  Pipí en la hierba! Bonnio, Magali. Barcelona, Corimbo, 2002.