IES Jaume I

Província: Castelló

Ciutat: Borriana

Adreça: Camí Llombai, 21

Descripció: 

L´IES JAUME I es caracteritza per ser un centre inclusiu, innovador i bolcat en l´educació de qualitat que formarà persones íntegres, compromeses amb la societat i el medi ambient, persones amb vocació democràtica i proactives. La finalitat última dels nostres projectes de centre estan sempre centrades en l´alumnat, l´autèntic protagonista, buscant una educació de qualitat en tots els àmbits.

A nivell metodològic apostem per la docència compartida voluntària i amb compromís. A més a més, les tres actuacions per les quals apostem són:

Aprenentatge cooperatiu: és una forma d’organitzar l’aula i el procés d’ensenyament-aprenentatge, basat en la implicació, interacció i participació de l’alumnat, el qual estan distribuïts en equips de treball complint cadascú la seva responsabilitat individual i els objectius d’equip. Les Aules Transformadores permeten l’adquisició d’habilitats socials com saber escoltar, dialogar de manera oberta, consensuar, implicar-se, ajudar-se entre ells, autoregulador, etc, capacitats molt importants per al futur.

-L’Aprenentatge Basat en Projectes: utilitzant aquesta metodologia constructivista volem potenciar un ensenyament més competencial, on l’alumnat treballa de manera autònoma, multidisciplinari i integrada. La seva implicació és major perquè pot negociar, en varies fases del projecte, amb el professorat el treball a realitzar.

En el context de les Aules Transformadores, l’ABP promou la iniciativa personal, la responsabilitat i l’autonomia, adaptant-nos a les necessitats i les capacitats de l’alumnat i generant aprenentatges més significatius i relacionats amb la vida real.

  >   Centres AT