CEIP LA PATACONA

Província: València

Ciutat: Alboraia

Adreça: Av. de la Serra Calderona, 1, 46120 Alboraia, València

Descripció: Des de la seua creació fins a l’any 2018, l’escola funcionava mitjançant metodologies més tradicionals i amb una gran presència de llibres de text. Malgrat això, els resultats acadèmics de l’alumnat eren bons.Així i tot, en el curs 2018-2019 es decideix apostar per un canvi de mirada a la infància que afecte tant l’etapa d’Infantil com Primària. Per a això, el claustre de mestres inicia diferents processos de formació enfocats a la implantació de metodologies actives, a l’ús de tecnologia i la transformació d’espais educatius.Tot este procés ha culminat, entre altres, amb la creació de dues Aules del Futur i un Spacemaker of Fablab. Actualment, el centre funciona agrupant diferents àrees i treballant mitjançant projectes interdisciplinaris, que es duen a terme a les Aules del Futur creades. Per a això, s’han organitzat els horaris de cada grup, de tal manera que, setmanalment, puguen acudir entre 5-7 sessions a treballar en aquestes aules.

Fabmaker a l’Aula del Futur del CEIP La Patacona – L’Aula del Futur (intef.es)

AULA DEL FUTUR? – CEIP LA PATACONA (gva.es)

  >   Centres AT