Curs Aules Transformadores. Acompanyament a equips docents en el seu procés d’innovació (nivell 1)

Este curs forma part de l’itinerari de formació d’Aules Transformadores. És una formació dirigida al professorat que desitja formar-se en equip, amb l’objectiu d’iniciar o afiançar un procés d’innovació fonamentat, estable i durador per tal de millorar les capacitats del professorat en la resposta a les necessitats de l’alumnat, seguint el model pedagògic d’Aules Transformadores i promovent metodologies actives.

Es tracta d’un curs semipresencial : 12h30 presencials, una sessió de 2h30 on-line via Teams i 20 h de treball on-line.

Esta formació es pot realitzar sense tindre coneixements sobre Aules Transformadores o únicament amb el que s’ha tractat en les jornades anuals que tenen lloc a setembre.

Al llarg de les diferents sessions, s’acompanyarà els diferents equips en el procés d’aplicar les ferramentes d’Aules Transformadores a la seua realitat, els seus interessos i necessitats, per part de la persona assessora de la Xarxa d’Aules Tranformadores, que realitzarà un seguiment, incloent-hi, almenys, una visita al centre.

Per tant, esta formació està pensada per a un grup de fins a 5 docents d’un mateix centre per tal que, al mateix temps que es realitza, duguen a terme una sèrie de dinàmiques dins dels seus centres (a nivell de l’equip de professorat que ells mateix composen) per començar un procés d’innovació personalitzat.

El pròxim curs acadèmic s’oferirà un nivell 2 on s’acompanyarà els equips en la revisió del que s’ha portat a terme i la presa de decisions per donar-li continuïtat curs rere curs.


➕ Tota la INFO e inscripció (fins el 27 de septembre)

👇🔗http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=10446797&usuario=formacion  

  >   Formació