Aules Transformadores. Situacions d’aprenentatge de STEM i robòtica

Seguint la filosofia del projecte Aules Transformadores d’utilitzar metodologies actives unides a tecnologia, en espais flexibles, des del CEFIRE CTEM i el CEFIRE Competència Digital Docent es planteja per al segon trimestre del curs 2022/2023 una formació per a educació primària “Aules Transformadores. Situacions d’aprenentatge de STEM i robòtica”:

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=10608503&usuario=formacion


Aquesta formació té l’objectiu que professorat del segon i tercer cicle d’educació primària dissenyen situacions d’aprenentatge LOMLOE utilitzant per a facilitar l’aprenentatge de l’alumnat els robots de LEGO Spike Prime. Per a això, s’ha dissenyat una formació semipresencial amb tres sessions presencials, que tindran lloc a l’Aula del Futur (carrer Poeta Bodria 4, València), on s’exploraran els robots i s’aprendrà a explotar-los al màxim. El treball en línia se centrarà en com realitzar situacions d’aprenentatge LOMLOE i com avaluar-les, a més d’algun contingut específic de robòtica vinculat als robots disponibles.


La formació comença el 25 de gener i acaba el 28 de febrer, tenint tres sessions presencials de 17.30 a 20.00: 25 de gener, 8 i 22 de febrer. Té un total de 30 hores.

  >   Formació