Aules Transformadores (nivell inicial). Què és i per on començar

📢 En realitzció les jornades: “Aules Transformadores (nivell inicial). Què és i per on començar”.

Es tracta d’un curs per donar a conèixer en què consistixen els projectes “Aules Transformadores”, “Aula del Futur” i “Future Classroom Lab”. Es reflexionarà sobre metodologies actives, espais i tecnologies a l’àmbit educatiu. 

🗓️ 4 de març a 22 d’abril

⌛️20 hores

📍A distància

#CEFIREXàtiva

Inscripció

  >   Formació

Aules transformadores. Organització i implementació individual (nivell intermedi)

📢 En inscripció el curs: “Aules transformadores. Organització i implementació individual (nivell intermedi)”

El curs està organitzat pel CEFIRE de Vinaròs. El curs pretén conèixer i analitzar dels espais i metodologies d’una aula transformadora, conèixer les eines transformadores, els espais educatius flexibles i innovadors, les metodologies actives i indagatives, entre altres.

🗓️ Del 12 de febrer fins el 19 de maig

⌛️35 hores

💻 En línia

#AulesTransformadores

#AuladelfuturCV

#CEFIREInscripció

  >   Formació

Aules transformadores. Espais d’aprenentatge innovadors: creant l’escenari per a la transformació educativa.

📢 En inscripció el curs: “Aules transformadores. Espais d’aprenentatge innovadors: creant l’escenari per a la transformació educativa.”

El curs està organitzat pel CEFIRE de la Nucia, està oferit per a Administracions públiques i se celebrarà del 17 de setembre fins al 15 d’octubre. Consta de 30h, 15h presencials i altres 15h asíncrones en Aules per entregar un projecte. El curs preten conéixer i analitzar dels espais i metodologies d’una aula transformadora, oferir experiències de centres educatius de diferents nivells i aprendre a dissenyar situacions d’aprenentatge per a desenvolupar competències mitjançant la utilització de metodologies actives, espais flexibles i eines TIC en una aula transformadora.

✍🏻 Fins el 3 de setembre

🗓️ 17 de setembre

⌛️30 hores

Semipresencial amb sessions presencials

📍CEFIRE la Nucia

#AulesTransformadores

#AuladelfuturCV

#CEFIRE#CEFIRElaNuciaInscripció

  >   Formació

Aules Transformadores. Espais i aules STEM en Educació Primària

El curs tractarà una introducció als Projectes interdisciplinaris: elements i passos per al seu disseny. L’espai físic: explorar i adaptar els espais d’aprenentatge. Visita a l’Aula del Futur. Acostament a diverses metodologies actives. Inclou DUES sessions presencials a l’Aula del Futur (Carrer del Poeta Bodria, 46010 València).

17.04.24: Sessió de presentació del curs, dinàmica inicial a l’Aula del Futur.
02.05.24: Experiència pràctica de centre en l’Aula del Futur.
✍🏻 Fins el 8 d’abril

🗓️ 15 d’abril-19 de maig

⌛️30 hores

📍Semipresencial

➕ℹ️✍🏻👇🏻🔗https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11785907&usuario=formacion

Aules Transformadores. Explora, Inspira’t, Transforma: Innovació Educativa Saludable, Accessible, Actual i Competencial

El 24 d’abril realitzarem una jornada en el Paranimf de la Universitat Politècnica de València, fent-la coincidir amb el showroom Teachnology, amb el títol “Aules Transformadores. Explora, Inspira’t, Transforma: Innovació Educativa Saludable, Accessible, Actual i Competencial”. Esta jornada està organitzada conjuntament amb el CEFIRE de València, FOREDU i la Universitat Politècnica de València, amb la col·laboració de Grup Quirón i Microsoft España, entre altres.


Al llarg del matí i de la vesprada tindrem diferents formats formatius per a tractar temes com la salut en l’ús de la tecnologia digital, l’accessibilitat i la inclusió, el treball competencial i la utilitat de la intel·ligència artificial en educació. També reflexionarem sobre el lideratge necessari en els processos de canvi i transformació.


Estem segurs que serà un espai molt interessant on conéixer, compartir i crear xarxa entre centres amb les mateixes inquietuds.

Inscripció

  >   Formació

Estratègies i recursos per al treball en entorns innovadors d’aprenentatge

Aquesta formació està dissenyada com un espai de trobada per a aquells centres que han implementat o estan en procés d’implementar una aula transformadora/aula del futur. La finalitat és proporcionar un lloc on puguen plantejar-se preguntes i compartir solucions, estratègies i experiències.

El format de la formació és en línia, a través de videoconferències a la plataforma TEAMS. Una setmana abans de cada sessió, s’utilitza l’espai Aules per a compartir preguntes en una wiki o plataforma similar. Qualsevol persona podrà contribuir des de la seua experiència responent a les preguntes plantejades. A més, en Aules es disposarà d’un espai per a compartir materials entre centres.

Els objectius d’aquesta formació són els següents:

  1. Facilitar estratègies i eines als equips impulsors dels centres que estan creant o han creat una aula transformadora/aula del futur.
  2. Establir un espai de comunicació i col·laboració entre centres educatius amb interessos similars.
  3. Compartir bones pràctiques en relació amb el treball en entorns innovadors d’aprenentatge, incloent metodologies, organització d’horaris, docència compartida, eines TIC, entorns virtuals d’aprenentatge, programació de projectes interdisciplinars, avaluació del treball de l’alumnat i del projecte, creació de recursos educatius, inclusió de tots els alumnes en aquests entorns, acompanyament socioemocional a l’alumnat i al professorat.
  4. Explorar mitjans de finançament i projectes associats, com PIIE, iMoute, Erasmus+, eTwinning.

Aquest espai de formació pretén reforçar la comunitat educativa, proporcionant un lloc on els centres puguen aprendre els uns dels altres i col·laborar per a millorar la implementació i desenvolupament d’aules transformadores.

  >   Formació

Acompanyament a equips docents en el seu procésd’innovació (Nivell 1)

Aquest curs forma part de l’itinerari de formació d’Aules Transformadores, dirigit al professorat que busca capacitar-se en equip amb la finalitat d’iniciar o consolidar un procés d’innovació fonamentat, estable i durador. L’objectiu és millorar les capacitats del professorat en la resposta a les necessitats de l’alumnat, seguint el model pedagògic d’Aules Transformadores i fomentant metodologies actives.

Es tracta d’un curs semipresencial que es pot realitzar sense tenir coneixements previs sobre Aules Transformadores, o únicament amb la informació tractada en les jornades anuals que es realitzen al setembre.

Al llarg de les diferents sessions, s’oferirà suport als equips per aplicar les eines d’Aules Transformadores/Aula del Futur a la seua realitat, interessos i necessitats específiques. Aquest acompanyament serà proporcionat per una assessoria de la Xarxa d’Aules Transformadores, qui realitzarà un seguiment que inclourà, com a mínim, una visita al centre.

Per tant, aquesta formació està dissenyada per a grups de fins a 5 docents d’un mateix centre. Durant el curs, es duran a terme dinàmiques dins del centre, definides pel propi equip de professorat, amb la finalitat d’iniciar un procés d’innovació personalitzat.

  >   Formació

Taller reptes

Els dies 4 i 6 de juliol té lloc el taller “Reptes per a Educació Primària en espais innovadors d’aprenentatge”. Al llarg de 8 hores treballarem de manera activa i experiencial tècniques d’Aprenentatge cooperatiu, Design Thinking, Aula Invertida, Ludificació i Pensament computacional, entre altres.