LLIBRES DE TEXT CURS 2020-2021

https://t.me/ceipmontgo

1 PRIMARIA SM Lengua. 1 Primaria. Más Savia Castellano 978-84-910-7610-0
1 PRIMARIA OXFORD ALL ABOUT US 1 ACTIVITY BOOK Inglés 9780194562188
1 PRIMARIA OXFORD ALL ABOUT US 1 CLASS BOOK PACK Inglés 9780194562348
1 PRIMARIA SM Ensalada de lletres. Lectures.1 Primària.Valencia Valenciano 978-84-918-2376-6
1 PRIMARIA SM Ciències Socials. 1 Primària. Més Saba. Valencia Valenciano 978-84-918-2394-0
1 PRIMARIA SM Ciències de la naturalesa . 1 Primária. Más Saba Valenciano 978-84-918-2384-1
1 PRIMARIA SM Llengua. 1 Primària. Més Saba Valenciano 978-84-918-2375-9
1 PRIMARIA SM MATEMATIQUES 1r PRIMARIA SABA VALENCIA Valenciano 978-84-910-7761-9
1 PRIMARIA SM Valores sociales y cívicos. 1 Primaria. Savia Castellano 978-84-675-7064-9
2 PRIMARIA OXFORD ALL ABOUT US 2 CLASS BOOK PACK Inglés 978-01-945-6236-2
2 PRIMARIA OXFORD ALL ABOUT US 2 ACTIVITY BOOK Inglés 978-01-945-6219-5
2 PRIMARIA SM Ciències Socials. 2 Primària. Més Saba Valenciano 978-84-918-2400-8
2 PRIMARIA SM Ciències de la naturalesa . 2 Primária. Más Saba Valenciano 978-84-918-2402-2
2 PRIMARIA SM Llengua. 2 Primària. Més Saba Valenciano 978-84-918-2393-3
2 PRIMARIA SM MATEMATIQUES 2n PRIMARIA SABA VALENCIA Valenciano 978-84-910-7757-2
2 PRIMARIA SM Ensalada de lletres. Lectures. 2 Primària.Valencia Valenciano 978-84-918-2385-8
2 PRIMARIA SM Lengua. 2 Primaria. Más Savia Castellano 978-84-910-7630-8

LLIBRES D’ANGLÈS QUE NO SÓN DEL BANC DE LLIBRES – LIBROS INGLÉS QUE NO SON DEL BANCO DE LIBROS

Curso Contenido Editorial Denominación Versión ISBN
1 PRIMARIA ENGLISH OXFORD ALL ABOUT US 1 ACTIVITY BOOK (NO XARXA) Inglés 978-01-945-6218-8
2 PRIMARIA ENGLISH OXFORD ALL ABOUT US 2 ACTIVITY BOOK (NO XARXA) Inglés 978-01-945-6219-5
3 PRIMARIA ENGLISH OXFORD All About Us 3. Activity Book Pack (NO XARXA) Inglés 978-01-945-6224-9
4 PRIMARIA ENGLISH OXFORD All About Us 4. Activity Book Pack (NO XARXA) Inglés 978-01-945-6225-6
5 PRIMARIA ENGLISH OXFORD All About Us 5. Activity Book Pack (NO XARXA) Inglés 978-01-945-6226-3
6 PRIMARIA ENGLISH OXFORD All About Us 6. Activity Book Pack (NO XARXA) Inglés 978-01-945-6227-0

Ajudes de menjador i transport

  • Accedir a la Web Família: http://familia2.edu.gva.es o amb l’app.
  • Generar esborrany i comprovar que totes les dades estiguen correctes, signar el document generat.

TERMINI FINS Al 17 DE JULIOL

PER A REALITZAR UNA SOL·LICITUD NOVA:

  • Model de sol·licitud (EDITABLE).
  • Documentació necessària:
    • Fotocopia DNI/NIF/NIE/Passaport de la persona sol·licitant. (en cas que no n’hi haja presentat mai en el centre)
    • UNITAT FAMILIAR: Llibre de família, certificat convivència.

NORMATIVA