Sol·licitud de convalidació de matèries

Els informem que ja està disponible la documentació per a realitzar el procediment de sol·licitud de convalidació de matèries i/o exempcions.

Disposen d’impresos en la secretaria podent accedir a ells en el següent enllaç:

https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/procediments

Atentament,

L’Equip Directiu.